Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

/ U40

Business Region Kristiansand og Næringsforeningen tok initiativ til å skape en møteplass og arena for unge arbeidstakere. U40 har siden 2019 utviklet seg til å bli en ressursgruppe i Næringsforeningen.

Næringsforeningen ønsker å gi unge arbeidstakere en stemme i utvikling av regionen og næringslivet, og bidra til at det tilrettelegges for fremtidens generasjoner ved å knytte regionens beslutningstakere og fremtidens arbeidsliv tettere sammen.

U40 skal være knutepunktet for aktive samfunns- og næringslivsinteresserte personer i arbeid under 40 år. Målet er å gjøre regionen mer attraktiv for unge arbeidstakere.

Gruppen skal påvirke næringslivet positivt ved å:

 • Være de unges talerstol og kommunisere hva som bør gjøres for å skape en attraktiv region for unge arbeidstakere. U40 skal bygge strukturer som sikrer unges synlighet i, og påvirkning på, næringslivet over tid.
 • Synliggjøre bredden av muligheter i regionen, og bidra til dialog mellom ulike aktører.
 • Skape en arena hvor unge voksne med karriereambisjoner og nysgjerrighet kan møtes, få faglig utvikling, bli inspirert av hverandre og heie hverandre frem.

Hvorfor er det behov for U40?

 • Fremsnakking og synliggjøring av styrkene i regionen
  U40 vil synliggjøre regionens muligheter og styrker for yngre arbeidstakere for å tiltrekke og beholde kompetent arbeidskraft. Et budskap fra unge arbeidstakere er mer troverdig overfor egen målgruppe og kan bidra til at budskapet kommer tydelig frem overfor beslutningstakere i regionen. Fremsnakk kan være med å bidra til bedre omdømme, økt likestilling, redusere arbeidsledighet og bedre levekårene.
 • Mangfold, inkludering og likestilling
  Mangfold er en forutsetning for utvikling i virksomheter, og er viktig for å tiltrekke og beholde de klokeste hodene. U40 er et nettverk for unge arbeidstakere uavhengig av kjønn, legning, livssyn, eller nasjonalitet. U40 er fremtidens næringsliv og det er mangfoldig og inkluderende.
 • Faglig påfyll og nettverksbygging
  Faglig påfyll og nettverksbygging er viktige elementer for å utvikle seg som person og medarbeider. U40 skal bidra til kompetanseheving gjennom faglige møteplasser hvor det legges opp til erfaringsdeling og gi mulighet for nettverksbygging.


U40-nettverket gir yngre arbeidstakere en arena for å vokse og utvikle seg til engasjerte næringslivsledere i fremtiden.

Hold deg oppdatert på arrangementer og aktiviteter på knappene under.