Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

/ Bransjer

Oljeteknologi
Regionen har verdensledende teknologi, kompetanse og virksomheter innen oljeservice, spesielt knyttet til boreutstyr. Mangfoldet av selskaper innen bransjen i og basen av erfarne, dyktige mennesker, er nøkkelfortrinnene for bransjen. I tillegg har etableringen av Mechatronics Innovation Lab (MIL) gjort regionen interessant for flere teknologiselskaper med utspring fra olje- og gassektoren, både bedrifter, kunder og leverandører. Det er bred enighet om at det kan være stor overføringsverdi til andre bransjer med samme kompleksitet, som for eksempel offshore vind, solkraft, bølgekraft, moderne gruvedrift, og transportteknologi.

Blå Vekst
Innenfor blå vekst er det et stort potensial! Kunnskapen bedriftene i NODE-klyngen samt tilgangen til sjø og hav gir regionen mulighet til å videreutvikle havnæringene eksempelvis gjennom offshore vindfarm eller nye havbaserte næringer som for eksempel mineralutvinning på havbunnen, fornybar energi fra havet, marin ingrediensindustri og marin bioprospektering. 

Prosessindustri
Prosessindustrien i regionen har lang historie, og står fortsatt sterkt i Kristiansandsregionen. Mange av virksomhetene har utenlandske eiere, noe som viser at Sørlandet har kompetanse som etterspørres globalt. Prosessindustribedriftene er organisert i NCE Eyde. Bedriftene jobber kontinuerlig med forskning, utvikling, innovasjon, og tiltak for å møte utfordringer i et globalt marked og deres påvirkning på klima og miljø. Mange av bedriftene er verdensledende på sine områder.

IT-teknologi
Med IT-klyngen Digin, IT-utdanningen og fagmiljøene ved Universitetet i Agder og etableringen av det som skal bli verdens største datapark basert på fornybar energi i Vennesla tar Kristiansandsregionen en stadig sterke posisjon innenfor IT og teknologi.

Reiseliv, opplevelse og kultur
Reise-, opplevelse- og kulturnæringen er en annen stor næring, og arbeider sammen i næringsklyngen USUS. Opplevelsesnæringen er en viktig vekstnæring på Sørlandet, og næringen har hatt en positiv utvikling de siste årene. Sommersesongen er den viktigste, og bransjen har slått sine egne rekorder de siste sesongene. USUS bidrar med kompetanse, samhandling, synlighet og innovasjon mellom virksomhetene i klyngen. De har jobbet systematisk og hatt felles fokus i næringen på gjenkjøp og verdien av eksisterende kunder. 

Helseteknologi 
Digin, Universitetets satsning på e-helse og Sørlandet Sykehus Helseforetak legger grunnlaget for at fremtidens teknologi innenfor helse kan utvikles i regionen. Kommunene i regionen har spesielt fokus på velferdsteknologi og posisjonerer regionen som nasjonal pilot på området. I tillegg har etablering av Nasjonalt responssenter for digitale trygghetsalarmer vært viktig for å tiltrekke og utvikle kompetanse på feltet.