Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

/ Prosjekter

Aktive prosjekter

Tidligere prosjekter

Nordisk bestillerdialog

Nordisk bestillerdialog er et samarbeid om utslippsfri levering av varer og tjenester hvor Business Region Kristiansand deltar på vegne av Kristiansand…

Les mer

ReConcile – energieffektive kommunale bygg

Som representanter for Region Kristiansand deltar Kristiansand og Birkenes kommuner i Interreg-prosjektet Reconcile; reducing energi use in the construction…

Les mer

Biogass Agder

3B på Birkeland leter etter nye bærekraftige løsninger i bruk av energi. I dag bruker 3B naturgass. Den gassen ønsker 3B å erstatte med rein gass. I så…

Les mer

Lillesand–Flaksvandbanen

Lillesand-Flaksvandbanen, LFB, var Agderfylkenes første jernbane. Den ble åpnet i 1896, noen måneder før Setesdalsbanen og så mye som 42 år før…

Les mer

Vindmuligheter

Vindmuligheter er et bedriftsnettverk for aktører på Agder som ønsker å realisere forretningsmuligheter knyttet til vindkraft til lands og til havs.

Les mer

Universitetsbyen Kristiansand

Gjennom samarbeid, samhandling og samskaping utvikles Kristiansand fra en by med universitet til en universitetsby.

Les mer

GRESS

Kristiansand kommune deltar i EU-prosjektet Green Startup Support, "GRESS". Prosjektet går over tre år og se på hvordan Kristiansand kommune kan…

Les mer

U40

Business Region Kristiansand og Næringsforeningen tok initiativ til å skape en møteplass og arena for unge arbeidstakere. U40 har siden 2019 utviklet seg…

Les mer

Næringslivsdagen

I samarbeid med Sparebank 1, Azets, Skagerak Maturo, KPMG, Fædrelandsvennen, Fundament og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen arrangerte BRKrs…

Les mer

Næringsforsight

Prosjektet Næringsforesight Agder mot 2030 gikk fra januar til september 2018, og hadde som formål å gi et godt kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for…

Les mer

Join the Nordics

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, UiA og Business Region Kristiansand gjennomfører et pilotprosjekt for å profilere regionen for internasjonale…

Les mer

Styrke vekst i Kristiansandsregionen

I første fase av Utviklingsprogram for byregioner, arbeidet kommunene i Kristiansandregionen med utvikling, forankring og vedtak av en felles strategisk…

Les mer

GenY City

GenY City er et internasjonalt prosjekt som er en del av URBACT III. URBACT III er et program for erfaringsutveksling og gjensidig læring mellom byer, og…

Les mer

BFK: Tidligere konkurranser

Bærekraftig forretningsidekonkurranse har vært arrangert siden 2015. Vinnerne av både i 2016 og 2017 kom blant annet med i akselleratoren Climate-KIC, som…

Les mer

South by Southwest

Business Region Kristiansand og Agder fylkeskommune har i en årrekke sendt en delegasjon til South by Southwest (SXSW) i Austin, Texas. SXSW er en festival…

Les mer

Tredagen

Scanflex, Uldal, Foss og Aanesland er noen av Norges ledende trevarefabrikker og finnes alle i Birkenes kommune. Disse gikk sammen med Business Region…

Les mer