Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

/ Nordisk bestillerdialog

Nordisk bestillerdialog er et samarbeid om utslippsfri levering av varer og tjenester hvor Business Region Kristiansand deltar på vegne av Kristiansand kommune.

Det var Nordisk Ministerråd som tok initiativ til nordisk bestillerdialog. Det er Difi og Nasjonalt program for leverandørutvikling har oppdraget med å lede arbeidet. Fra Norge deltar Bergen, Oslo, Trondheim og Kristiansand, fra Sverige Stockholm, Gøteborg og Ørebro, fra Finland Kaarina og Turku, og fra Danmark København og Aalborg. Målet med prosjektet er å legge til rette for utslippsfri levering av varer og tjenester, og å gjøre oppdragsgiverne er i stand til å utføre egne bestillerdialoger.
Den nordiske bestillerdialogen gjennomføres ved å:

  • Kartlegge og enes om felles behov og utfordring til markedet
  • Ha dialog med bedrifter, gründere, forskningsmiljøer, eksperter om hvordan dette best kan løses
  • Legge til rette for innovasjonsarbeid​
  • Dialogen etablerer grunnlag for felles- og/eller enkeltanskaffelser som bidrar til en grønn omstilling i Norden