Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

/ GRESS

Kristiansand kommune deltar i EU-prosjektet Green Startup Support, "GRESS".  Prosjektet går over tre år og se på hvordan Kristiansand kommune kan tilrettelegge for grønn innovasjon gjennom planer og strategier. 

Prosjektet handler om å fremme grønn innovasjon og entreprenørskap og å bidra til flere og mer levedyktige oppstartsbedrifter innenfor grønne og blå næringer.

Fem land deltar

Foruten Kristiansand er følgende deltakere med i prosjektet: Pireus i Hellas, Bologna i Italia, Vest-Pomerania i Polen og forretningsnettverket CleanTech i Bulgaria som har fokus på teknologi, innovasjon og bærekraft.

Erfaringsutveksling og undersøkelser

Erfaringsutveksling, identifisering og overføring av god praksis mellom partnerne er ment å øke bevisstheten om mulighetene innenfor disse næringene blant potensielle entreprenører og stimulere til flere oppstartsbedrifter som klarer seg gjennom de første årene etter etablering. Det er også en ambisjon å utveksle erfaringer og praksis som kan forbedre oppstartsbedriftenes tilgang til risikokapital, og bidra til at de lykkes bedre i offentlig anskaffelser innenfor aktuelle sektorområder.

Våren 2020 gjennomførte deltakerne en undersøkelse blant relevante bedrifter i de respektive geografiske områdene, for å få innsikt i hvordan bedriftene opplever sine rammebetingelser og muligheter for å identifisere eventuelle forbedringspotensialer. Undersøkelsen gjort i Kristiansand viste at næringslivet mener det offentlige må stille strengere klimakrav ved anskaffelser og at det er for dårlig tilgang til risikokapital.
Her finner du resultat av undersøkelsen. 

Et Interreg Europe – prosjekt

GRESS er et Interreg Europe-prosjekt som adresserer relevant planverk i fylker, kommuner eller regioner. Målet for prosjektet er å forbedre politikkinstrumenter i utvikling av innovasjon og næringsliv, et mål som tydelig samsvarer med Kristiansand kommunes egne målsettinger.