Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

/ Biogass Agder

3B på Birkeland leter etter nye bærekraftige løsninger i bruk av energi. I dag bruker 3B naturgass. Den gassen ønsker 3B å erstatte med rein gass. I så måte er biogass et høyst aktuelt alternativ.

Noen møter rundt biogass er avviklet. Nest skritt kan være å sette i gang forprosjekt. Det vil inneholde vurdering om å etablere biogassanlegg på nabotomten til 3B. For å produsere biogass behøves råstoff i form av husdyrgjødsel og husholdningsavfall. Det må kartlegges om det er nok tilgjengelig råstoff og økonomi i prosjektet.

Samarbeidspartner:

  • 3B v/Paul C. Jensen
  • Skagerak Naturgass v/Jan Åge Kverndalen
  • YX stasjonen i Lillesand v/Asbjørn Olsen
  • Lillesand Vekst v/Trond Are Gjone