Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

/ BFK: Tidligere konkurranser

Bærekraftig forretningsidekonkurranse har vært arrangert siden 2015. Vinnerne av både i 2016 og 2017 kom blant annet med i akselleratoren Climate-KIC, som er et av EUs hovedinitiativ når det gjelder innovasjon knyttet til klima.

Konkurransen 2020

I 2020 var det New-Tech AS fra Søgne som stakk av med seieren etter et imponerende finalerunde under Miljøuka 13. oktober.
Under følger juryens begrunnelse: 

"Juryen gratulerer alle med finaleplass i Bærekraftig forretningsidekonkurranse. Å komme til finalen er en prestasjon i seg selv med tanke på bunken av innsendte forslag.
Juryen har tatt utgangspunkt i følgende kriterier:

  • Forretnings/markedspotensiale
  • Potensial for arbeidsplasser eller samfunnseffekt
  • Innovasjonsgrad eller teknologihøyde
  • Klima-/miljøpåvirkning
  • Evne/mulighet til å realisere ideen
  • Kvalitet på selve pitch gjennomføringen

Vinneren av prisen får tilbud om mentortilskudd fra Innovasjon Norge, deltakelse på valgfritt arrangement i løpet av 2021 hvor hensikt er kompetansebygging, nettverk og profilering. Premien dekker reise, deltakelse og opphold. Sist får vinneren tilbud om 3 måneders gratis kontorplass på enten Coworx i Kristiansand eller Torvgata 7 i Arendal. Juryen har vurdert hvilke behov verden står foran i en verden som står foran et grønt skifte, og juryen peker i den sammenheng spesielt behov for mat og behov for energi. Vinnerbedriften har høyest score på de ovennevnte kriteriene, i tillegg til at den har løsning på et økende behov som vil være avgjørende for verden i fremtida. "

I 2019 hadde konkurransen et hvileår. 

Konkurransen 2018

På finalearrangementet pitchet åtte deltakere sine grønne forretningsideer.

SCT Biotech fra Arendal stakk av med seieren med sin ide om gjenvinning av flytende avfall fra oppdrettsnæringen til blant annet energi, fiskefor og destillert vann.

Andreplass gikk til Flygeaske fra søppelforbrenning fra Søgne. Søgne-gründeren arbeider med omgjøring av giftig avfall til miljøvennlig bygningsmateriale for å unngå deponi og bruker avfallet som ressurs.  

Tredjeplass gikk til ECO Trawl fra Kristiansand. De arbeider med styrbare tråldører ved hjelp av datateknologi for å redusere drivstoffbruk, bifangst og bunnkontakt.

Konkurransen 2017

Etter påmeldingsfristen 31. oktober hadde 20 meldt seg på konkurransen, og juryen valgte ut 10 grønne idèer som gikk videre til finalen 16. november.

Juryen gikk for Simon Loginov som vinner av grønn forretningsidèkonkurranse på Agder. Simon Logoniv holder til i Arendal, og har utviklet en teknologi for miljøvennlig produksjon av karbonmaterialer + hydrogen.

– Vårt produkt, PyroBiokarbon – er et høyverdig karbonprodukt med krystallisk struktur som kan produseres fra kun organisk materiell som råstoff. Ved en termisk splittelsesprosess i hydro-karboner frigjøres hydrogen fra karbon. Vi kvitter oss med miljøfiender og sitter igjen med enorme miljøbesparelser, høyverdig karbon, overskuddsvarme og hydrogen. Hydrogen kan brukes videre som en ren og miljøvennlig energikilde. Produksjonen vil ikke trenge ekstern energitilførsel. Den vil forbruke 10% av det hydrogenet den selv produserer for egne produksjonsbehov. Resten (90%) kan selges, fortalte vinneren.

– Enkelt sagt kan vi si at vi lager små og veldig rene karbonpellets fra f.eks planterester og annet biologisk materiale som kan benyttes i en rekke industrisammenhenger, blant annet innen smelteverksindustrien og innen medisin. Dette har en stor miljøgevinst siden det erstatter blant annet bruk av oljebasert koks og kull.  Et biprodukt er hydrogengass som også benyttes i en rekke industrielle sammenhenger for å bli mer miljøvennlig, forteller Loginov.

– Vi samarbeider med bedriftene i Eyde-klyngen i vårt forskningsarbeid, og utfører tester på Elkem og UiA, forteller en glad vinner av forretningsidèkonkurransen, som er født i Russland, og gjerne vil bidra til teknologiutvikling i Norge.

Andreplassen gikk til selskapet FoamRox/TPD ved Rolf Terje Jakobsen i Mandal. Har har i mange år forsket på et miljøvennlig alternativ til bruk av betong i tunneler, og har nå utviklet materialer som både er brannsikkert og isolerende, og testes nå ut hos SINTEF i Trondheim. Erstatningsmaterialet er også lettere enn betong, og produseres med mindre CO2 utslipp. Dette er et produkt som kan ta av både nasjonalt og internasjonalt og bli en grønn vekstbedrift. 

Tredjeplassen gikk til Norwegian Shores, norske østers, ved Espen Bierud i Arendal. Selskapet har allerede tatt opp og solgt 2.300 stillehavsøsters som «forurenser» havbunnen rundt sørlandskysten. Selskapet er kontaktet av fiskeridepartementet, og er i god produksjon med å ta opp stillehavsøsters og distrubuere i salg. Selskapet jobber nå med å skape et større marked for produktene i Norge, og håper det vil ta av på samme måte som kongekrabbene har gjort i nord. Samtidig løser selskapet et miljøproblem, og gir flere arbeidsplasser.

Konkurransen 2016

Fem finalister ble plukket blant påmeldte forretningsideer fra hele Agder. Finalistene var UPC Tech, Sunsense, AlgeVita, Scanwatt og Maren Grobæk. Forut for finalen fikk kandidatene pitchetrening og veiledning. Hver finalist fikk 5 minutter til presentasjon etterfulgt av 5 minutter spørsmål fra juryen. Samtlige gjorde en kjempejobb med å presentere sin idè. Deretter ventet lærerik reise til Estland for å bivåne finalen i Europas største grønne forretningsidekonkurranse for de tre vinnerne. Vinneren av førstepremien fikk deretter pitche i finale i greenovation forretningsidekonkurranse i forbindelse med Oslo Innovation Week 18.10.2016

Vinneren ble UPC Tech fra Kristiansand med en løsning som muliggjør miljøvennlig pulverlakkering på treverk.
– Maling og spraylakk er en stor kilde til utslipp av klima- og miljøfiendtlige flyktige organiske forbindelser. Her har UPC Tech muligheter i et stort globalt marked, sa prosjektleder Øyvind Arnesen, som også mener de andre fire vinnerne er spennende prosjekter som peker på ulike klima/miljø/samfunnsutfordringer.

Andreplass gikk til Hege Salvesen fra Arendal med algebasert superfood.

Tredjeplass gikk til Knut Henriksen fra Søgne som arbeider med å omdanne miljøfarlig avfall fra nikkelproduksjon til etterspurt nikkel råjern