Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

Helge Aasen
Styreleder NCE Eyde

«Eyde-klyngen bidrar til at kjernebedriftene blir konkurransedyktige i et lavutslippssamfunn, gjennom å utvikle nye forretningsmuligheter og produktområder. Vi jobber for å fremme intelligent og bærekraftig industri»
Helge Aasen, styreleder NCE Eyde

Den store industrifamilien

En batterifabrikk lokalisert i Kristiansand vil komme i godt selskap.

Energikrevende og banebrytende prosessindustri har vært med og forme Kristiansand og resten av landsdelen i over 100 år. Industribedrifter som Elkem og Glencore Nikkelverk, er lokomotiver i næringslivet og bidrar til vekst og nyetableringer. Elkem har sitt forskningssenter og utviklingsmiljø for solar og batteriforskning her. Det er ingen tilfeldighet at næringsklyngene GCE NODE og NCE EYDE, som organiserer henholdsvis servicenæringen til offshoreindustrien og landets største prosessindustribedrifter, har hovedbase i regionen. Bedriftene i NCE Eyde omsetter for omlag 44 milliarder kroner årlig og har over 6100 ansatte.

Batterikysten
Batteriteknologi er i dag et av landsdelens viktigste pågående industrielle utviklingsprosjekter. Prosessindustrien i Kristiansandsregionen er blitt en nasjonal spydspiss i arbeidet med å utvikle viktige komponenter til batteriindustrien. Elkem Advanced Materials har sitt pilotanlegg for testing av komponenter til neste generasjons høyeffektive batterier i Kristiansand. Elkem har ambisjoner om å bli en stor leverandør av grafitt til batterianoder og forsker på bruk av silisium i batteri som kan flerdoble kapasiteten. Nabobedriften Glencore Nikkelverk, som er stor produsent av blant annet nikkel, kobolt og kobber, sikter seg inn mot produksjon av katodemateriale til batteriindustrien. 

Eyde-klyngen har siden 2016 ledet flere forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor batteri, og har tett kontakt med europeiske FoU-miljøer, blant annet gjennom deltakelse i prosjekt “Batteries Europe”. For mer informasjon om øko- systemet rundt batterisatsingen. Se vedlagte notat fra NCE Eyde.

Grønn produksjon
Jointbatteryinitiative har en klar målsetting om å bidra til at framstilling av batterier til bilindustrien skal skje med minst mulig utslipp. Med grønn kraft i materialproduksjon, grønn havn, og kort vei mellom råvareleverandører, batterifabrikk og markedet for sluttprodukt, blir CO2-avtrykket mindre enn hos mange konkurrenter. Men et gunstig klimaregnskap for batteriproduksjon forutsetter at batterier får et nytt liv etter døden. Det har «Batman» ambisjoner om å bidra til. Batman er et forsknings- og utviklingsprosjekt der Elkem,Glencore, Fiven, Hydro og Agder Energi samarbeider med UiA om å utvikle en verdikjede for resirkulering og materialgjenvinning av gamle batterier. Med denne satsingen, og Morrows planlagte etablering av batterifabrikk i Arendal, ligger alt til rette for at Kristiansandsregionen og landsdelen blir landets kompetansehub for produksjon og resirkulering av batteri.

Datalagring
Blant annen energikrevende industri er data-senteret Campus N01 til Bulk Infrastructure, som holder til på Støleheia, like ved Kristiansand Energipark. Bulk er en utvikler og operatør av nordiske datasentre, fibernettverk og industribygg, og har transatlantiske fiber-optiske kabler. Den transatlantiske kabelen Havfrue er etablert sammen med Google, Facebook og Aqua Comms.