Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

/ Muligheter

Kristiansandsregionen har et spennende og variert næringsliv som gir mange muligheter og interessante arbeidsoppgaver. 

Regionen har en lang og stolt industritradisjon, sterke kompetansemiljøer, næringsklynger og virksomheter har utviklet høyteknologiske løsninger i verdensklasse, og opparbeidet en kompetanse få kan matche. Enhver smarttelefon inneholder silisium fra regionen, 1/3 del av verdens vindmølleblader består av glassfiber fra Birkenes, og 80 % av verdens LCD skjermer inneholder superrent aluminium fra Vennesla. Ny teknologi utvikles på Universitetet i Agder og CAIR, Center for Artificial Intelligence Research Centre. 

Kristiansandsregionen er blant de toneangivende i landet innen fornybar energi, og hovedkontoret til landets tredje største energikonsern ligger i Kristiansand. Store, naturgitte vannkraftressurser og banebrytende solcelleindustri gir medvind for innovasjon og bærekraftig verdiskaping for fremtiden.

Regionen står i en særstilling  med sin strategiske beliggenhet mot Europa, tradisjoner for internasjonal handel og er landets største eksportør av bearbeide råvarer. 

Korte avstander og nær samarbeid mellom universitet, næringsliv, offentlig virksomhet og kulturliv gir regionen spennende muligheter. Det styrker et vitalt gründermiljø, innovasjon og kompetanseutvikling blant annet innenfor grønn teknologi, IKT, kultur og velferd.

Ble du litt nysgjerrig nå? Da er det bare å lese mer om noen av mulighetene i vår region!