Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

Fornybarregionen: En strategi for verdiskapning

Sammen utgjør Kristiansandsregionens seks kommuner Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Lindesnes og Vennesla en kraftfull motor for regional utvikling i Agder. Verdiskapingsstrategien tar utgangspunkt i regionens positive utvikling med en ambisiøs visjon: Regionen er landets ledende fornybarregion.

Denne strategien gir en felles retning for næringsarbeidet i de seks kommunene. Hovedmålet vårt er at Kristiansandsregionen skal bli landets mest attraktive og bærekraftige region. For å lykkes med dette har vi definert seks områder vi alle skal satse på. 

Våre satsningsområder