Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

Leverandør til Kristiansand kommune

Kristiansand kommunes anskaffelser skjer etter konkurranse. Jo større verdi det er på det som skal anskaffes, jo strengere er regelverket for gjennomføringen av anskaffelsen.

De anskaffelsene i Kristiansand kommune som overstiger 100 000 kr ekskludert mva. er underlagt lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Dette innebærer at kommunen må gjennomføre en konkurranse for alle anskaffelser som overstiger 100 000 kr ekskludert mva. 

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) oppsummerer det gjeldende regelverket her. Ved Del I-anskaffelser inviteres som regel minimum tre leverandører til å levere tilbud. Ved Del II- og III-anskaffelser publiseres konkurransene i Doffin (Database for offentlige innkjøp), og blir dermed tilgjengelige for alle.

Kristiansand kommune benytter Mercell som konkurransegjennomføringsverktøy. All kommunikasjon ved gjennomføringen av ulike konkurranser skal skje gjennom dette verktøyet, og alle tilbud skal leveres elektronisk gjennom dette verktøyet. Leverandører må derfor opprette bruker hos Mercell for å kunne levere tilbud til Kristiansand kommune.

Leverandører av bygg- og anleggstjenester kan finne informasjon her.

Ønsker du å tilby en løsning som kommunen kan ha behov for?

I en verden som er i stadig utvikling, er det ikke alltid kommunen kjenner til alle de beste løsningene for ulike behov. Derfor vil vi gjerne høre fra deg dersom du har varer eller tjenester som kan forenkle og forbedre kommunens tjenester.

Send en henvendelse til post.innkjop@kristiansand.kommune.no dersom dette skulle være aktuelt.