Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

/ SkatteFUNN

28. mars kan du lære mer om SkatteFUNN og få veiledning til å komme i gang med en søknad.

Gjennom SkatteFUNN kan bedrifter få 20 % av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Hvis bedriften går med underskudd og ikke betaler skatt, får en beløpet utbetalt. Ordningen gjelder for foretak som driver forsknings- og utviklingsarbeid alene, eller sammen med andre, innenfor tjenesteutvikling, produktutvikling eller produksjonsprosess. 

Sammen med Forskningsrådet inviterer vi til en formiddag hvor du får høre mer om ordningen og kan få tips og råd til utformingen av søknaden. Siren M. Neset fra Forskningsrådet har førstehåndskunnskap og mye erfaring å dele med dere. 

Kaffe fra kl 0830

09:00-11:00

  • SkatteFUNN som virkemiddel
  • Hvilke aktiviteter kan finansieres
  • Prosjekteksempler
  • Utfylling av søknaden
  • Muligheter og begrensninger

Kom og få innsikt i hvordan ordningen kan benyttes, og høre hva andre bedrifter har erfart. 

Tid: 28.mars kl 09:00-11:00
Sted: Business Region Kristiansand sine lokaler i Torvkvartalet.