Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

/ Kinaforum

For første gang får Kristiansand offisielt besøk av Kinas ambassadør i Norge. Under besøket åpnes også Kristiansandsregionens Kinaforum, hvor ambassadøren vil holde hovedtalen. Kinaforumet i Kristiansandsregionen skal ha oversikt over regionale ressurspersoner og miljøer når det gjelder Kina. I tillegg vil et slikt forum markedsføre selskaper og aktiviteter i regionen. Det vil være en nettverksarena som skal gi gode muligheter for å styrke en internasjonal satsing overfor Kina spesielt.

Program
Welcome and opening of the first Kristiansand region China Forum, by the Mayor of Kristiansand, Mr. Harald Furre.
Keynote speech by the Chinese Ambassador to Norway, Mr. Wang Min
Introduction to Business Region Kristiansand’s China Project, by Mr. Geir A. Haugum, Director BRK.
Elkem-China Bluestar’s Chinese-Norwegian experiences by Helge Aasen, CEO of Elkem.
Experiences the Chinese Market by Roy Rødningen, Managing Director, Mandals.

Panel discussion with all presenters