Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

/ Praksisstudenter på plass!

I disse dager har en rekke bedrifter i Kristiansandsregionen gleden av å ha en student på laget. Utplassering i praksisbedrift er en vinn-vinn både for bedriftene og studentene. 

- Det som er fint med å få studenter med på laget, er at man får et friskt blikk på oppgavene som skal løses, gjennom helt nye øyne, sier Maléne Peterson, gruppeleder i KartAi og prosjektleder i Norkart AS. Før sommeren tok hun og kollegene imot rekordmange søkere til praksisplass i KartAi-prosjektet. Forskningsprosjektet har rullet og gått siden starten av 2021 og handler om å bruke kunstig intellingens (AI) til å heve kvaliteten på eiendomsregisteret (matrikkelen) og sentral felles kartdatabase (SFKB). Målet er å bidra til å automatisere og effektivisere saksbehandlingen i byggesaker. Praksisstudentene fra Universitet i Agder skal jobbe tett sammen med fageksperter i prosjektet for å utvikle en mer digital, demokratisk og automatisk kvalitetsheving av eiendomsregisteret.

KartAi er et samarbeid mellom Kristiansand kommune, Kartverket, Norkart AS, og Universitetet i Agder, og studentene skal jobbe sammen i grupper med ulike oppgaver:  

  1. Veiledninger og optimaliseringsbehov for Ai og maskinlæring.
  2. Gevinstpotensialet oppnådd i KartAi knyttet til nasjonale digitaliseringsstrategier.
  3. Tjenestedesign av digital proaktiv innbyggerinvolvering. 

Business Region Kristiansand har en flereårig tradisjon om å ta inn praksisstudenter. I år er det masterstudent Henriette Lunde som skal styrke næringssjefens mannskap. Hun studerer ved UiAs Handelshøyskolen til å bli siviløkonom, med hovedvekt på internasjonal business. I løpet av høsten vil hun bidra konkret på flere prosjekter, men også i den daglige diskusjonen som foregår mellom kontorplassene i landskapet. 

- I det siste har jeg jobbet mye med Bærekraftig forretningsidekonkurranse, hvor jeg blant annet har stått for den grafiske utformingen, sier Lunde. Hun søkte om internship i januar, og ble i juni tildelt plass hos Business Region Kristiansand. Det er hun veldig fornøyd med. 

- Jeg trives godt med å jobbe på ulike prosjekter, og liker at det skjer ting rundt meg, sier hun.  

UiA har laget en egen portal for å koble sammen studenter med arbeidslivet, Kompetansetorvet. Der er det gratis å søke etter praksisstudenter, og å lyse ut stillinger eller verv. Her er det også mulig for bedrifter å få hjelp til et prosjekt eller en oppgave ved å opprette bachelor- og masteroppgaver.

- Slikt samarbeid gir vinn-vinn effekter. For virksomheter vil det senke terskelen til å samarbeide med akademia. Virksomheter vil også bli møtt på sin etterspørsel om å relatere teoretisk kunnskap til reelle problemstillinger i arbeidslivet, sier koordinator for Kompetansetorvet, Merethe Ryen. Hun tar gjerne imot henvendelser fra bedrifter som ønsker kontakt med studentene. 

For den som vil teste ut mulighetene kan det være nyttig å kjenne til årshjulet til studentene: 

  • Januar- februar/august-september: De fleste studenter bestemmer seg for prosjektoppgave og skriver oppgaven samme semester 
  • Før påske: Studentene ser etter en relevant sommerjobb 
  • April-mai: De fleste studentene bestemmer seg for masteroppgavetema og skriver oppgaven våren etter 
  • Før sommeren: Mange studenter ser etter del – eller heltidsjobb 
  • November/desember: De fleste studentene bestemmer seg for bacheloroppgavetema og skriver oppgaven på våren