Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

/ Nytt år og nye muligheter på Sørlandet

Det nye året starter med en rekke spennende jobbmuligheter på Sørlandet. Ta en kikk på linkene under om du er interessert i en lederstilling hos Morrow Batteries, NAV Agder, Asplan Viak, Strømmes, Skatteetaten, Sørlandet Sykehus eller Blockbonds. 

Dette er bare noen eksempler på aktuelle muligheter i Kristiansandsregionen. Det er stor aktivitet i regionen, og mange arbeidsgivere vil trenge nye medarbeidere i tiden fremover. Dette er positivt signal i en tid som også er preget av usikkerhet.

Etableringen av Morrow Batteries i Agder vil gi positive ringvirkninger i hele landsdelen. Dette viser at regionen er attraktiv for store virksomheter, med internasjonale markeder og mye utviklingsarbeid. Vi ser at dette også gir store ringvirkninger og muligheter for det øvrige næringslivet som f. eks. underleverandører, utviklingsaktører, bygg og anlegg, restauranter, overnatting, transport og handel. Morrow Batteries utlyser nå følgende sentrale stillinger: 

NAV Agder har et stort og viktig samfunnsoppdrag, og skal bidra til å virkeliggjøre visjonen «Vi gir mennesker muligheter». NAV Agder har utlyst en viktig og meningsfylt stilling for hele regionen: 

Sparebanken Sør er en solid og veldrevet regionsparebank med forvaltningskapital på ca. 140 mrd. kroner. Banken er blant landets største sparebanker og har kunder over hele Norge. Banken satser mye på områder som gode kundeopplevelser, digitalisering, bærekraft og samfunnsansvar. Nå er følgende nyopprettede lederstilling utlyst: 

Asplan Viak har et av Norges største og sterkeste fagmiljøer innenfor geografisk informasjonssystemer. Ambisjonen er å bli landets ledende leverandør av disse tjenestene. Selskapet satser sterkt på digital- og teknologikompetanse og har nå utlyst følgende stilling: 

Blockbonds AS har utviklet en avansert finansiell plattform, bygget inn i en enkel og brukervennlig mobilapplikasjon. Selskapet vil tilby en mobil bankløsning for 2 milliarder mennesker i verden som ikke har tilgang til en bank. Målet er å gi bedre muligheter for alle og gjennom dette bidra til redusert fattigdom i verden. Det søkes nå etter en engasjert markedsdirektør til en ambisiøs og meningsfull internasjonal satsing:

Med nasjonalt hovedkontor i Lillesand arbeider Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) for å sikre et robust, likeverdig, rimelig og fremtidsrettet tilbud av posttjenester og elektronisk kommunikasjon.  (ekom) i hele landet. Nkom har nå utlyst følgende stillinger:

Dette er bare noen eksempler på fremtidsrettede og utfordrende stillinger som for tiden er utlyst på Sørlandet - en landsdel med mange muligheter! 

Strømmes er en stor aktør i sitt marked, med hovedkontor i Kristiansand. Selskapet leverer produkter innen profil, gave, uniform, hygiene og smittevern. Strømmes ønsker å være en god samarbeidspartner og rådgiver overfor sine kunder, og har nå en ledig stilling som:  

Skatteoppkreverne i kommunene ble overført til Skatteetaten fra november 2020. I den forbindelse er det opprettet en ny gruppe innen personinnkreving. Seksjonen består av 6 grupper fordelt på ulike lokasjoner. Nå er det utlyst en spennende stilling som leder for gruppen i Kristiansand:

Sørlandet sykehus har etablert et foretaksovergripende program for kvalitet og modernisering hvor satsing på kunnskapsbasert tjenesteinnovasjon, digitalisering og logistikk står sentralt. Som del av denne satsingen er følgende stilling utlyst: