Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

/ Kristiansandsdelegasjon til Kina

I forbindelse med kongeparets besøk til Kina reiser ordfører Harald Furre og representanter fra næringslivet på Sørlandet for å møte kinesisk næringsliv. Det skal også signeres en samarbeidsavtale med havnebyen Qingdao.

– Vi har invitert med oss næringslivsrepresentanter på Sørlandet til å delta på et besøk i Kina under kongeparets Kinatur 15. – 19. oktober, forteller ordfører Harald Furre, som reiser sammen med en delegasjon på 14 fra Kristiansand. Delegasjonen består av representanter fra GCE NODE, Norce research, Frigstad Engineering, NHO Agder, InvestInAgder, UiA og Handelshøyskolen. Invitasjonen ble lagt åpent ut til alle bedrifter på Sørlandet.

– Vi har lagt opp til et eget program hvor vi både deltar på kongeparets offisielle program, samtidig som vi har et eget opplegg for vår delegasjon. Vi skal besøke både Beijing og havnebyen Qingdao. Besøket ble en realitet etter at vi hadde besøk i Kristiansand av Kinas ambassadør i Norge, Wang Min. I tillegg har vi hatt god hjelp av Kina-ekspert Henning Kristoffersen, og vår egen leder for Business Region Kristiansand, Geir Askvik Haugum, som har erfaring fra 3 - 4 år for Innovasjon Norge i Beijing, sier ordfører Furre.

Samarbeidsavtale Qingdao og Kristiansand

– Vi skal til Qingdao som er en by vi allerede har inngått en intensjonsavtale med. Det skal nå skal forsterkes med en offisielt signert avtale, sier Furre. Intensjonsavtalen ble signert i Oslo 27. juni mellom viseborgermester Mrs Luan Xin i Qingdao og Harald Furre.

– Hensikten med besøket og partnerskaps-avtalen med Qingdao er å legge forholdene til rette for at vårt næringsliv lettere skal komme inn i det kinesiske markedet. I Kina betyr politiske kontakter og døråpning mer enn i vestlige markedsøkonomier, sier Furre.

– Vi ønsker å stimulere til at bedrifter i Kristiansand og på Sørlandet skal se muligheter i det kinesiske markedet, slik at det kan skapes flere arbeidsplasser hjemme hos oss. Det er altså ikke det å legge til rette for produksjon i Kina som er viktigst for oss, men å utnytte det stadig økende kinesiske markedet. Middelklassen i Kina, som har ganske god kjøpekraft, utgjør nå over 500 millioner mennesker. Det sier litt om betydningen og størrelsen på  dette markedet, sier ordfører Furre.

– Samarbeidsavtalen mellom Kristiansand og Qingdao skal signeres i Beijing med kongeparet og den kinesiske visestatsminister tilstede, tirsdag 16. oktober. I kinesisk sammenheng vil dette bidra til å gi avtalen ekstra stor betydning. Den norske utenriksminister og næringsminister deltar også på arrangementet, forteller ordfører Furre. Det er ordfører Harald Furre og Vice Mayor Mr. Liu Jianjun som skal signere avtalen.

Business Region Kristiansand har lagt opp til et program hvor delegasjonen blant annet besøker industribedriften Tech Temple og deltar på China-Norway Business Summit i Beijing. I Qingdao er det offisielt møte med ordfører i byen og møter med blant annet Qingdao Marine og Fischery Bureau, Ocean University of China, Shandong Marin Group, Robotfish og QLM-Qingdao National Laboratory. Videre går turen til et nytt område langs kysten med møter med blant annet Wunchang Shipbuilding Industry Group.

Forfatter: Ragna Marie Henden, Kristiansand kommune