Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

/ Hva betyr Brexit for din bedrift?

Det har vært – og er fremdeles – knyttet stor usikkerhet til Brexit og Storbritannias fremtidige forhold til EU. For næringsliv og offentlig forvaltning er stabilitet og forutsigbarhet viktig. Business Region Kristiansand ønsker å bidra til å synliggjøre relevant informasjon:

15. mars ga Stortinget regjeringen vide fullmakter for å håndtere et scenario hvor Storbritannia forlater EU uten en avtale – en såkalt "hard Brexit". I et slikt tilfelle har regjeringen fremforhandlet avtaler som sikrer rettigheter for omkring 20 000 nordmenn i Storbritannia og 15 000 briter i Norge. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide orienterte Stortinget samme dato om oppnådd luftfartsavtale for å sikre videreføring av dagens flytrafikk, veitransportavtale som sikrer markedsadgang for gods- og passasjertransport og brevveksling med gjensidige politiske erklæringer i spørsmål om maritim transport. For avtaler om fiskeriforvaltning og handel med varer gjenstår teknisk og juridisk gjennomgang før disse kan paraferes (Aftenposten, 15. mars 2019). Les mer her.

Hvordan skal bedrifter forberede seg på brexit? NHO har utarbeidet en veileder til sine medlemmer, i første omgang for et «worst case scenario» der det ikke foreligger en avtale mellom EU og Storbritannia den 30. mars 2019 (NHO 2. november 2018). Les mer her.

Måten Storbritannia går ut av EU på, hva som blir det endelige resultatet på lang sikt og hvilke overgangsordninger som blir valgt, vil også få betydning for tredjeland som Norge. Dette notatet ser på den britiske Brexit-prosessen og betydningen Brexit vil ha for Norge og norsk næringsliv (Civita, 20. desember 2018). Les mer her.