Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

/ Høring: Strategi for verdiskapning i Kristiansandsregionen

De seks kommunene i Kristiansandregionen vil løfte Sørlandet som landets ledende fornybarregion i utkast til ny verdiskapingsstrategi. Nå er strategien som prosjektgruppen har utarbeidet på høring.

Etter initiativ fra Kristiansand kommune sommeren 2022 ble de fem øvrige kommunene i Region Kristiansand invitert til å delta i rullering av strategisk næringsplan fra 2014. 

I arbeidet har strategien fått nytt navn; Fornybarregionen Sørlandet - strategi for verdiskaping i Kristiansandsregionen.

Skal vi greie dette løftet om å ta posisjon som landets ledende fornybarregion må vi stå sammen og ta i et tak alle sammen, og det vet jeg at det er stor vilje til på tvers av kommunegrensene.
Geir A. Haugum, næringssjef i Kristiansand kommune

Medlem i prosjektgruppen og saksbehandler for Kristiansand kommune Susanne Lende legger til at fornybarnæringen på Sørlandet står i en svært spennende fase, hvor teknologisk utvikling og muligheter bidrar til økt grad av investeringsvilje.

– Vi ser et enormt driv i prosjekter innen havvind, hydrogen, solenergi som er i ferd med å sette Sørlandet på verdenskartet, sier hun.

Prosjektgruppen foreslår at kommunene i Region Kristiansand inviterer til bredt samarbeid om å løfte Sørlandet som fornybarregionen. 

Si din mening innen fredag 24. mars

Kontaktpersoner for media:

Bilde av Høring: Strategi for verdiskapning i Kristiansandsregionen

Geir Haugum

Daglig leder og Næringssjef
(+47) 971 71 885
E-post

Bilde av Høring: Strategi for verdiskapning i Kristiansandsregionen

Susanne Lende

Strategisk kommunikasjon og posisjonering
(+47) 995 97 712
E-post

Bilde av Høring: Strategi for verdiskapning i Kristiansandsregionen

Randi Røinaas Lomeland

Seniorrådgiver Region Kristiansand
+47 908 24 050
E-post