Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

/ Hjelpetelefon for næringslivet

Vi har etablert en hjelpetelefon om de nasjonale hjelpetiltakene for næringslivet i samarbeid med flere næringslivsaktører.

Utfordrende å få oversikt
Store deler av næringslivet står overfor en svært krevende situasjon på grunn av Covid-19 og regjeringens tiltak for å redusere smittefare. Det jobbes både nasjonalt og regionalt med ulike tiltakspakker for å bedre situasjonen for næringslivet.

– Det kan være utfordrende å få oversikt over alle de nasjonale tiltakene og finne beste løsning for egen bedrift. I god dialog med næringsforeningen og sammen med reiselivsklyngen USUS, Entreprenørforeningen Bygg og anlegg (EBA),  offshoreteknologiklyngen GCE NODE, prosessindustriklyngen NCE EYDE og Kvadraturforeningen, ønsker Business Region Kristiansand å bistå bedriftene på en enkel og grei måte i denne situasjonen. Derfor har vi opprettet en telefon-tjeneste, sier leder for Business Region Kristiansand, Geir Haugum.

Velge bransje
– Innringer kan velge bransje eller klynge bedriften tilhører slik at vi kan gi mest mulig relevant hjelp. Henvendelsene styres automatisk ut fra dette valget til Business Region Kristiansand eller en av samarbeidspartnerne, sier Haugum, som synes det er vanskelig å si noe om hva han tror det kommer flest henvendelser om.

– Nå er det være mulig å søke på kompensasjonsordningen. Forskriftene kom fredag kveld og det er sagt at den digitale søknadsprosessen som ligger på kompensasjonsordning.no skal være enkel. Vi er uansett klar til å gi hjelp, og vil gjøre vårt beste for å gi bedriftene informasjon om de forskjellige tiltakene. Vi må samtidig gjøre oppmerksom på at regnskapstekniske og juridiske spørsmål bør tas med regnskapskontor og advokater eller rådgivningsselskaper, sier Haugum.  

Fra 08.00 til 15.30 mandag-fredag til og med 24.april
Bedrifter kan ta kontakt på telefon 48 00 81 66 mellom kl.08.00 til 15.30. Tjenesten vil være tilgjengelig fra og med fredag 17. april til og med fredag 24. april.  Se også informasjon om nasjonale tiltak på nettsiden til Business Region Kristiansand.  

Kompensasjon for omsetningssvikt
Bedrifter kan nå søke om kompensasjon fra staten for omsetningssvikt som følge av korona-situasjonen og restriksjoner som ble innført i forbindelse virusutbruddet.  

Ordningen skal i en periode kompensere deler av de uunngåelige faste utgiftene til virksomheter som er sterkt rammet av smitteverntiltakene, enten ved at de har blitt pålagt å stenge, eller ved at de har opplevd svikt i markedet. Formålet med tiltaket er å kompensere for inntektsbortfall og dermed bidra til å redusere risikoen for konkurser. 

Ordningen forvaltes av Skatteetaten og det skal søkes ved hjelp av et enkelt digitalt søknadsskjema.  Skatteetatens informasjonsside om kompensasjonsordningen: finner du her

Kontaktperson for media 
Leder for Business Region Kristiansand/næringssjef i Kristiansand kommune, Geir A. Haugum: Tlf. 971 71 885