Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

/ Bærekraftig forretningside-konkurranse

Nå kan du delta i Bærekraftig forretningsidé-konkurranse 2021. Konkurransen skal hjelpe frem gründere på Agder med nye, bærekraftige løsninger. Ønsker du å ta steget videre? 

Målet med konkurransen er å danne grunnlag for fremtidige vekstbedrifter og arbeidsplasser i regionen, uavhengig av bransje. Søknadsfristen er 17.10.2021. Her finner du søknadsskjemaet. 
Konkurransen er for gründere og innovasjonsmiljøer på Agder som har forretningsidéer i utviklings-/ førkommersiell fase med et kommersielt potensial. 

Hvorfor delta? 
Partnerne bak Bærekraftig forretningsidé-konkurranse bidrar med premiering og oppfølging av vinneren med formål om å øke sjansen for realisering og suksess. I tillegg til at alle finalister får pitche-trening og vist seg frem under arrangementet, får vinneren tilbud om:  

  • Kontorplass i inntil et år i Kristiansand, Arendal eller Mandal 
  • Mentorordning fra Innovasjon Norge*  
  • Rådgiving for videre forretningsutvikling  
  • Billetter til Techpoint-konferansen 2022  

*Forutsetter at vinneren er innenfor gjeldende krav for mentorordningen, bla at bedriften er yngre enn tre år og ikke personlig foretak.   

Kriterier for deltakelse 

  • Deltakere må ha en forretningsidé som innebærer en løsning (produkt, prosess eller tjeneste) som støtter oppnåelse av et eller flere bærekrafts-mål. 
  • Virksomheten må være registrert i Brønnøysund før søknad leveres og ha registrert forretningsadresse i Agder. Det er ikke krav til selskapsform. 
  • Forretningsidéen skal være i utviklings-/ førkommersiell fase med et kommersielt potensial.
  • Virksomheten har foreløpig ikke solgt produkter, løsninger eller prototyper på kommersielle betingelser/eventuelt ikke oppnådd vesentlige inntekter.  

Gjennomføring 

Etter søknadsfristens utløp vil en jury med representanter fra blant annet næringsliv, akademia og virkemiddelapparatet vurdere alle søknader og velge ut minst tre søkere som får presentere sin idé foran en finalejury bestående av representanter fra næringsliv og virkemiddelapparatet. Finalearrangementet holdes på Hotel Norge i Kristiansand, torsdag 4.november klokken 18.00-20.00. Alle som kommer til finalen, vil få profesjonell veiledning og trening i å fremføre sin presentasjon. Treningen er obligatorisk og første veiledning er felles, fredag 22.oktober. Deretter vil det være individuell trening fordelt på to dager, totalt ca. 4 timer. Det vil være noe publikum til stede på finalearrangementet.   


Konkurransen støtter satsingen på verdiskaping og bærekraft i Agder 

Regionplan Agder 2030 peker på at Agder skal ha en sterk entreprenørskapskultur med gode vilkår for vekstkraftige gründerbedrifter og at det skal etableres flere arenaer for idé- og produktutvikling. Videre at arbeidet med entreprenørskap og innovasjon knyttet til mer klimavennlig og bærekraftig forretningsutvikling og sirkulær økonomi skal styrkes. Bærekraftig forretningside-konkurranse har vært arrangert årlig siden 2016 med unntak av 2019. 

Kontaktpersoner, Business Region Kristiansand:  
 
Stein Otto G. Daatland, tlf. 997 11 819 
Ole Jacob Rynning-Tønnesen, tlf. 988 49 400