Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

/ EEA and Norway Grants

Ønsker din bedrift å delta i internasjonale europeiske prosjekter for bygge kunnskap, nettverk og mulig nye forretningsmuligheter? Les om mulighetene for å søke partnerskap gjennom EEA and Norway Grants.

Private bedrifter kan søke deltakelse som prosjektpartner i prosjekter utlyst hos EEA and Norway Grants. Norske bedrifter kan bli prosjektpartnere og delta i prosjekter sammen med bedrifter i et av de 15 europeiske landene som er med i ordningen. Dette er Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Estland, Hellas, Ungarn, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, og Slovenia. Det er prosjekteier (project promoter) fra et av de 15 landene som er ansvarlig for gjennomføringen.

Som prosjektpartner får du mulighet til å samarbeide med andre aktører for å oppnå mål innen ditt felt og til å få internasjonal erfaring og nye nettverk. For noen kan samarbeid føre til videre deltakelse I europeiske samarbeid og skape nye forretningsmuligheter i det europeiske markedet med 500 millioner innbyggere.

Prosjekter som det kan søkes på

Hvilke prosjekter som er åpne for søknader varier naturligvis, er innen mange forskjellige bransjer og har et stort spenn. Det kan for eksempel være prosjekter innen grønn innovasjon, blå vekst, vannkraft, elektrifisering og IKT. På hjemmesiden til EEA and Norway Grants finner du oversikt over prosjekter som er åpne for å søke deltakelse i. Vær oppmerksom på at det opplyses i den enkelte utlysning hvem som kan søke partnerskap i prosjektet.

Kontaktpunkter
Det er Innovasjon Norge som er kontaktpunkt for norske bedrifter når det gjelder Business programmene og energiprogrammet i Romania. For andre programmer er de andre norske aktører som er programpartner og vil kunne bistå norske bedrifter som vil delta som prosjektpartnere. Mer informasjon og mulighet for å søke finner du på hjemmesidene til EEA and Norway Grants.

Kontakt hos Innovasjon Norge for bedrifter i Agder er Jon Arne Rasmussen. Kontaktinformasjon til Innovasjon Norge i Agder finner du her.