Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

/ Arbeidsmuligheter på Sørlandet desember 2021

Ønsker du deg ny jobb til jul? Med over 500 stillinger utlyst i Kristiansandsregionen er det fortsatt svært mange spennende arbeidsmuligheter på Sørlandet! Her er noen av dem!

Norkart søker Prosjektleder – Geografisk IT

Norkart er et softwareselskap, heleid av Ferd AS, som leverer fagapplikasjoner spesielt rettet mot kommunalteknisk forvaltning innen plan og geodata, vann og avløp, brannforebygging, renovasjon og eiendomsskatt. Norkart leverer tjenester til bransjer som har behov for oppdatert eiendomsinformasjon, i både offentlig og privat sektor.

Norkart søker nå en ny prosjektleder som skal jobbe med med software og teknisk ledelse innenfor en vid bredde av fagområder, som digitalisering av havnedata, solcelleanalyser, bærekraftig befolkningsanalyser, utvikling av offentlige felleskomponenter og bransjestandarder. Både erfarne og ferske prosjektledere er velkomne til å søke. Frist: 10.01.2022. 

Søk på stillingen her!

Noroff Education AS søker Performance Manager

Noroff - School of Technology and Digital Media utdanner fremtidens digitale innovatører via høyskole, fagskole og kortkurs, både lokalt på campus i Kristiansand og via nettet. Til sitt Learning Experience-team (LX) søker de nå en Performance Manager til å spore og analysere bruken av digitale flater og tjenester. Frist: 15.12.2021.

Søk på stillingen her!


Rambøll søker rådgiver urban mobilitet

Rambøll er en global samfunnsrådgiver med 16500 eksperter lokalisert i 35 land, og et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. De jobber tverrfaglig på store og små prosjekter, med innovative og bærekraftige løsninger for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

Rambøll ønsker å ansette en person med fagkunnskap om transportplanlegging i by, som skal jobbe med hvordan flytte varer og mennesker smartere med økt bruk av kollektivtrafikk, sykkel og gange. Som Rådgiver i urban mobilitet blir du en del av Rambøll sin satsning på Smart Mobility. Frist: 10.01.2022.

Søk på stillingen her!

NLA- høgskolen: Professor/Dosent/Førsteamanuensis/Førstelektor i interkulturelle studier

NLA Høgskolen er en privat, akkreditert høgskole som arbeider ut fra et kristent verdigrunnlag, med 2800 studenter og 300 ansatte fordelt på Bergen, Oslo og Kristiansand. Avdeling for interkulturelle studier er en vitenskapelig avdeling som arbeider tverrfaglig med temaer som kulturforståelse, interkulturell kompetanse, religion, lokale og globale relasjoner, menneskerettigheter og sosial rettferdighet.

NLA har ledig vitenskapelige stillinger som skal dekke undervisningsbehov og styrke forskningen i tråd med gjeldende strategi. Aktuelle arbeidsoppgaver er undervisning og forskning på ett eller flere sentrale områder i avdelingens virksomhet. Frist: 03.01.2022.

Søk på stillingen her!

 

Webstep søker Frontendutvikler

Webstep er et norsk, børsnotert teknologi- og rådgivningsselskap med nesten 500 medarbeidere i Norge og Sverige. De leverer et bredt sett av digitale tjenester og løsninger, på tvers av bransjer og sektorer, og har eksperter på ny teknologi som front- og backend software utvikling, skyløsninger, tingenes internett (IoT), maskinlæring, business intelligence (BI), robotisering og teknologirådgivning.

Webstep sin avdeling på Sørlandet har sterk lokal tilstedeværelse og teller 24 ansatte, som jobber med systemutvikling, UX/UI og rådgiving i flere ulike bransjer, innen privat- og offentlig sektor. Webstep Sørlandet ser nå etter en fremtidsrettet og allsidig frontend utvikler som kan hjelpe sine kunder med å utvikle for fremtiden og se morgendagens løsninger. Frist: Snarest.

Søk på stillingen her!

 

Capgemini Norge AS søker Frontend Utvikler

Capgemini er et multikulturelt globalt selskap med 265 000 ansatte i nesten 50 land, og har over 50 års erfaring. Capgemini hjelper kundene med å realisere muligheter innen skytjenester, digitalisering og plattformsløsninger. Selskapet er i sterk vekst på Sørlandet og søker etter flere dyktige Frontend-utviklere som har en forkjærlighet til brukeropplevelse og kan implementere dette i ulike løsninger, i grensesnittet der brukerne møter teknologien. Frist: Snarest.

Søk på stillingen her!

WSP Norge AS søker Arealplanlegger/ By- og tettstedsutvikler

WSP er et av verdens ledende kompetansemiljøer innen samfunnsutvikling og tverrfaglig rådgivning og hjelper byer, tettsteder og virksomheter med å planlegge og bygge trygge, sikre bærekraftige samfunn. Til avdelingskontoret i Kristiansand søker de Arealplanlegger / By- og tettstedsutvikler. Ved enheten for Samfunnsutvikling Sør jobber det i dag 9 medarbeidere, med tidligfase med samfunns- og arealplanlegging, kommunedelplaner, mulighetsstudier, by- og stedsutvikling, lokasjons- og tomtevurderinger, eiendomsutvikling, konsekvensutredninger og ROS-analyser.

Selv om det geografiske markedsområdet primært er Sør, jobbes det i WSP i faglige team på tvers av hele landet. I tillegg trekkes det veksel på et internasjonalt fagnettverk både i planlegging og gjennomføring av prosjekter. Frist 10.12.2021.

Søk på stillingen her!

 

IOT Solutions søker Utviklingssjef

IOT Solutions ble etablert i 2016 og har ambisjon om å bli det ledende selskapet i Norden for smarte, innovative og brukervennlige IOT løsninger med hovedfokus på energioptimalisering. Til jobben som utviklingssjef trenger de en person som kan lede, inspirere og videreutvikle et team på 6-8 utviklere, testere, og designere. Det er forventet at teamet og omfanget vokser fremover.

Den utlyste stillingen er en sentral ressurs i et dynamisk og fremtidsrettet selskap, hvor du i stor grad styrer ditt eget arbeid, og har mulighet til å skape nye konsepter og salgskanaler. Godt arbeidsmiljø i lyse og moderne kontorer på Kjøita i Kristiansand. Frist: Snarest. 

Søk på stillingen her!

 

HMH AS are hiring PLC Developers

HMH delivers a global full-service offshore and onshore drilling equipment offering that provides the customers with a broad portfolio of products and services. Their portfolio also includes providing equipment and services for other industries including civil construction, offshore wind, mining and more. Now they are looking for PLC developers to strengthen the team within Automation and Digitalization.

A PLC developer are a central role in developing, improving and delivering quality products for customers. Both people with work experience and people who have recently graduated are welcome to apply. Before: 10.12.2021. 

Apply here! 

Norsk Tur søker prosjektkoordinator

Norsk Tur er en reiseoperatør som siden 1984 har arrangert kvalitetsreiser for grupper i alle størrelser til hele verden. Hovedkontoret ligger i Kristiansand sentrum. Her sitter et solid team, med lang erfaring og et rikt nettverk av kontakter over hele verden, som sammen sørger for at kundene får kvalitet i alle ledd.

Norsk Tur søker nå etter en driftig medarbeider som elsker å planlegge reiser og eventer. Prosjektkoordinatoren har som oppgave å koordinere turer fra A til Å, produsere kreativt innhold til gruppereiser, utarbeide programtekster for nettside, samt budsjett- og konteringsansvar for prosjekter. Frist 12.12.2021.

Søk på stillingen her!
 

Varodd søker Konsernsjef

Konsernet Varodd har rundt 160 ordinært ansatte i åtte ulike selskaper i Norge og Danmark og omsetter årlig for ca 300 millioner kroner. Hovedfokuset er å skaffe folk arbeid og å levere moderne velferdsteknologi. Varodd AS er eierselskap i konsernet og ivaretar administrative funksjoner.

Varodd søker en strategisk og relasjonell leder med gode kommunikasjonsegenskaper, som kan lede konsernet mot nye mål og fortsatt gode resultater. Hovedfokuset er å få flere folk i arbeid, sentralt i dette står videre utvikling av en bedriftskultur som vektlegger kompetanse, gode nettverk og ansvarlig frihet. Konsernsjefen skal lede og posisjonere konsernet mot nye mål og fortsatt gode resultater. Frist: ASAP. 

Søk på stillingen her!
 

Universitetet i Agder (UiA) søker Personal- og organisasjonsdirektør

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter og er en av Sørlandets største arbeidsplasser. UiA samarbeider tett med arbeids- og samfunnsliv for å bidra til kunnskapsutvikling, bærekraftig verdiskaping og omstilling i samfunnet. UiA er opptatt av å ha ledere som er tydelige, åpne, viser respekt og som er helhetstenkende, nytenkende og strategiske. Det er nå ledig en fast 100 % stilling som personal- og organisasjonsdirektør, med hovedarbeidssted på Campus Kristiansand.

Personal- og organisasjonsavdelingen har, i samarbeid med fakultetene og fellesadministrative enheter, ansvar for rekruttering, personalforvaltning, organisasjonsutvikling og strategisk HR-arbeid. Personal- og organisasjonsdirektøren leder en avdeling som består av 16 medarbeidere. Stillingen rapporterer direkte til universitetsdirektøren og inngår i universitetsdirektørens ledergruppe. Frist 03.01.2022

Søk på stillingen her!
 

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) søker Avdelingsingeniør / forskningstekniker – naturfrø

NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet og arbeider med landbruk, mat, klima og miljø, og leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap. NIBIO har hovedkontor i Ås i Viken, men er til stede i alle landsdeler. Landvik ved Grimstad, 35 min fra Kristiansand, er den sydligste av forskningsstasjonene i NIBIO, og har 20 fast ansatte. NIBIO Landvik har gjennom flere år ledet det svært viktige arbeidet med å bygge opp en norsk produksjon av naturfrø og pollinatorvennlig blomsterengfrø for alle landsdeler.

Stillingen som er utlyst er rettet mot dyrking og bruk av regionalt, stedegent blomsterengfrø og fjellfrø, samt kartlegging av artsrike kulturmarker og skjøtselplanarbeid. Den som ansettes vil bli invitert til å lede mindre forskningsprosjekt og delta i publisering av forskningsdata. Frist: 23.12.2021

Søk på stillingen her!

Birkenes Sparebank søker Risiko- og Compliance ansvarlig

Birkenes Sparebank er en selvstendig lokalbank med forretningskapital på 2,4 mrd og 18 ansatte. Banken er en av 53 lokalbanker i Eika Alliansen og tilbyr produkter innen forsikring, kort, finans og forvaltning. Banken legger stor vekt på personlig service og tette kunderelasjoner i samspill med gode digitale løsninger. Bankens eneste kontor ligger på Birkeland, men har kunder spredd ut over hele landet.

Risiko- og Compliance funksjonen er en nyopprettet stilling og er en uvhengig støttefunksjon for forretningsområdene, ledergruppen og styret. Det overordnede ansvaret inkluderer utvikling av systemer, rutiner og arbeidsoppgaver slik at de er effektive og i overensstemmelse med gjeldende lover og regler. Rollen er på ledernivå og rapporterer direkte til styret og banksjefen. Frist. 04.01.2022

Søk på stillingen her!
 

Advokatfirmaet PwC søker Director/Direktør|Forretningsjus

Advokatfirmaet PwC har 200 ansatte fordelt på 8 kontorer, og er Norges største private skatte- og avgiftsmiljø. I Kristiansand er det 14 medarbeidere som jobber med problemstillinger knyttet til skatt/avgift og generell forretningsjus. Arbeidshverdagen er preget av høyt tempo og tett samarbeid med andre tjenesteområder i PwC Norge eller med andre PwC-kontorer i utlandet.

Til å styrke sin forretningsjuridiske satsning søker de nå en handlekraftig leder med faglig tyngde, som trigges av vekst, kundeinteraksjon, tverrfaglighet og muligheten for å påvirke selskapets utvikling. Ansvaret innebærer rådgivning og prosjektledelse innenfor bredden av forretningsjussens områder. Frist: 09.01.2022

Søk på stillingen her! 
 

Kruse Smith Entreprenør AS søker Trainee / nyutdannet Prosjektingeniør

Kruse Smith Entreprenør er en norsk prosjektutvikler og entreprenør, rigget for de mest komplekse og krevende prosjektene innenfor bygg og anlegg. Kruse Smith er et familieeid selskap etablert i 1933, med 670 ansatte. Fra 2007 har selskapet hatt et toårig traineeprogram rettet mot nyutdannede ingeniører med bachelor- og mastergrad innen bygg og anlegg. Opplæringen skjer gjennom blant annet praktisk deltakelse i prosjekter.

Etter traineeperioden kan du blant annet gå inn i en prosjektrolle som prosjektingeniør, formann eller anleggsleder eller kanskje også assisterende prosjektleder. Traineeprogrammet gir alle muligheter til å lære raskt, få bred innsikt i organisasjonen, påvirke tidlig i karrieren, få anerkjennelse og bli sett. Frist 31.12.2021

Søk på stillingen her! 

 

HR Prosjekt søker Prosjekt- og byggeleder

HRP (HR Prosjekt AS) har siden etableringen i 2005 vokst til ca. 400 ansatte og er i dag Norges største norskeide leverandør av konsulenttjenester innen bygg & anlegg. HRP er en av Norges viktigste samfunnsbyggere, og leverer prosjektadministrative tjenester til både offentlige og private aktører. HRP er landsdekkende med hovedkontor i Bjørvika i Oslo - og 21 regionskontorer i hele Norge.

Til sin avdeling i Lillesand søker HRP etter dyktige kandidater som har erfaring med prosjekt- og/eller byggeledelse av private og offentlige byggeprosjekter. De ser etter en engasjert og målrettet arbeidstaker, som er godt kjent med bransjen, og villig til å lære og utvikle seg i takt med selskapet. Frist: Snarest

Søk på stillingen her!