Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

/ Beste storby i årets kommunemåling

Nok en gang kommer Kristiansand kommune best ut blant storbyene også i årets kommunebarometer i regi av Kommunal Rapport.

I undersøkelsen sammenlignes 152 nøkkeltall. Grunnskole og pleie og omsorg er viktigst, fulgt av barnevern, barnehage og økonomi. Disse sektorene utgjør 70 prosent av barometeret samlet. Kristiansand kommer totalt på en 34. plass av landets kommuner. Det er ned 18 plasser sammenlignet med i fjor.

Kommunal Rapport skriver at nøkkeltallene er langt bedre enn de økonomiske forutsetningene skulle tilsi, og meget gode målt mot resten av landet. Som i fjor er Kristiansand også i år storbyen som kommer høyest på lista. Nærmeste storby er Trondheim (48). De andre storbyene har disse rangeringene: Bergen (50), Drammen (58), Oslo (141) og Stavanger (189). Mandal kommune havnet helt på topp blant landets kommuner, Songdalen kommer på 12. plass, og Søgne er rangert som nummer 31.

Barometeret består av 12 ulike sektorer, med forskjellig vekt. Grunnskole og pleie og omsorg er viktigst, fulgt av barnevern, barnehage og økonomi. Disse sektorene utgjør 70 prosent av barometeret samlet. Det er en foreløpig rapport som nå er publisert. Den endelige rapporten er klar litt senere i år.

Kommunal Rapport skriver at kommunene i Vest-Agder ligger an til å komme best ut i årets undersøkelse. Både Mandal, Audnedal, Songdalen, Søgne og Kristiansand er blant kommunene i eller nær toppsjiktet per nå. Også i fjor var det Vest-Agder som samlet sett hadde de beste kommunene, skriver avisen.

– Det er gledelig å se at Sørlandet omtales slik. Det ser ut til at Sørlandet som landsdel, og vi som en stor kommune i landsdelen, gjør det bra. Nå vil vi se på mulige forklaringer på de områdene vi har beveget oss kraftig opp eller ned på sammenlignet med i fjor. Jeg registrerer både at vi klatrer fra plass 73 til en 11. plass innen barnevern, og at vi faller fra plass 150 til 311 innen pleie og omsorg, sier rådmann Ragnar Evensen.

Skrevet av: Jon Sverre Karterud, Kristiansand kommune