Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

/ Finansieringsmiljøer

Finanseringsmiljøene kjennetegnes av høy kompetanse og et sterkt ønske om å bidra til vekst i Kristiansandsregionen. Som i innovasjonsmiljøene er finansierings- og kompetansemiljøene godt spredt for å kunne hjelpe alt fra grundere i oppstartsfasen til store multinasjonale virksomheter med større FoU- og innovasjonsprosjekter.

Forskningsrådet

Norges forskningsråd er den viktigste forskningspolitiske rådgiveren for regjeringen og departementene, og fordeler årlig omtrent ni milliarder kroner til forskning og innovasjon.

Gå til nettsiden

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge hjelper deg som skal etablere eller allerede driver virksomhet i Agder-fylkene. Innovasjon Norge Agder tilbyr finansiering, rådgivning og en rekke tjenester som gjør det mulig å bygge en bedre bedrift, eller satse i nye markeder med dine varer og tjenester.

Gå til nettsiden

Sørlandets kompetansefond

Stiftelsen Sørlandets Kompetansefond skal bidra til kompetanseheving i Vest-Agder til sikring av arbeidsplasser og gode levekår. Med kompetanse menes evnen til å etablere og anvende kunnskap til praktiske formål.

Gå til nettsiden

AA utviklings- og kompetansefond

Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefonds formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder, samt sikre og etablere arbeidsplasser og gode levekår i regionen.

Gå til nettsiden

Skagerak Capital

Skagerak Capital er en ledende forvalter av såkorn- og venturefond som investerer i selskaper som utvikler nye teknologier med positiv innvirkning på samfunnet. Skagerak Capital bistår med kapital, kompetanse og nettverk som bidrar til utvikling og verdiskaping for selskapene.

Gå til nettsiden

Connect

Connect Sørlandet hjelper investorer med å finne frem til de gode kandidatene som fortjener kapital. Connect er en nettverksorganisasjon som bruker medlemmers kompetanse til å videreutvikle gründer- og tidligfaseselskaper.

Gå til nettsiden

SkatteFUNN

Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter (SMB) få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene. Alle norske bedrifter som arbeider med forskning og utvikling, kan søke Forskningsrådet om godkjenning.

Gå til nettsiden

Cultiva

En stiftelse som har til formål å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand ved å støtte prosjekter innen kunst, kultur og kreativitet. I februar 2019 hadde fondet en forvaltningskapital på ca. 2 milliarder norske kroner.

Gå til nettsiden

Business Region Kristiansand

Business Region Kristiansand støtter opp under entreprenørskap og næringsutvikling ved tildeling av midler til ulike næringsformål. Midlene tildeles i hovedsak til samarbeidsprosjekter som støtter opp opp om gjeldende kommuneplan og strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen.

Gå til nettsiden

Regionale Forskningsfond (RFF)

Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoU-innsats.

Gå til nettsiden