Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

Kultur

Byen som sa «nei» til regionteater er nå blant de fremste kulturbyene I Norge: (1) med landets nest største bygg for produksjon og visning av kunstnerisk virksomhet, (2) med Skandinavias største strandfest og (3) planer om et kunstmuseum i den nordiske toppdivisjonen.

På 1970-tallet fikk Kristiansand, sammen med andre byer, tilbud om regionteater. Byer som Tromsø, Molde og Skien takket ja til dette, og fikk teatre med store, statlige tilskudd. Kristiansand på sin side, takket nei. Vi var fornøyd med det amatørteateret vi allerede hadde, og ønsket ikke et radikalt teatermiljø i byen. Siden den gang har det imidlertid skjedd mye på kulturfeltet i Kristiansand, og i 1991 ble Agder Teater likevel etablert. Noen år seinere fikk det status som regionteater med statstilskudd.

I forbindelse med byens 350-årsjubileum i 1991 ble det også gjennomført to kulturprosjekter som skulle vise seg å virke provoserende på mange kristiansandere, og skape høye protester og mye debatt. 

I regi av Sørlandets kunstnersenter gjennomførte en gruppe nordiske kunstnere utstillingen «Skulptur i natur» på idylliske Bragdøya i Byfjorden, og utløste et rabalder man ikke hadde opplevd tidligere. Sindige sørlendinger gikk amok med hærverk på kunsten og hatske innlegg i avisen. Det er delte meninger om prosjektets betydning for ettertiden, men det markerte et klart skille når det kommer til innbyggernes engasjement for kunst, kunstnere og kunstkritikk.  

Festivaler

Omtrent samtidig ble forløperen til Quartfestivalen arrangert på Torvet. En rockefestival i byen som fra før av kun hadde Kirkefestspillene. Festivalen ble et dramatisk vendepunkt, og satte Kristiansand på musikkartet for unge mennesker, fra begynnelsen av 90-tallet og i mange år fremover. Som merkevare, og med både verdensstjerner og skandaler på scenen, skapte Quarten en kulturrevolusjon i Kristiansand. Igjen var konsekvensen mye debatt, kritikk og stor oppmerksomhet. 

I dag er Kristiansand en festivalby, med en rekke små og store festivaler gjennom hele året. Punktfestivalen kom i 2005, og er på høyt internasjonalt nivå innen moderne, improvisert musikk. Den over 20 år gamle Barnefilmfestivalen er Norges største kulturarrangement med barn og unge som målgruppe. Flaggskipet for tiden er imidlertid Palmesus, den årlige strandfesten som i starten dro 3000 mennesker, og nå selger ut over 30 000 billetter ett år i forveien. 

Bygge institusjoner

En kulturby må ha noen sentrale institusjoner. Ti år etter at regionteateret var på plass, ble vårt profesjonelle kammerorkester slått sammen med divisjonsmusikken fra Forsvaret til et fullverdig symfoniorkester. I dag er disse samlet i én organisasjon, under ett tak, i Kilden Teater og Konserthus. Det spektakulære bygget åpnet i 2012, og er landets nest største kulturbygg. Kilden Teater (tidl. Agder Teater), Kilden Opera, Kilden Kultur og Kristiansand Symfoniorkester utgjør til sammen ett av Nordens mest spennende miljøer for profesjonell scenekunst og musikk. Og publikum strømmer til; de første fem årene var det over 1 million besøkende.

Sørlandets Kunstmuseum ble etablert i 1995, flyttet inn i nye lokaler i sentrum av Kristiansand fem år etterpå, og er landsdelens museum for kunst og kunsthåndverk. Snart stikkes spaden i jorda på nabotomta til Kilden for å bygge et nytt kunstmuseum som også skal huse Nordens største private samling av modernistisk kunst.

Årets museum i Norge i 2003 var Agder naturmuseum og botaniske hage. Etter flere år med utredninger ble museet i 2017 omdannet til universitetsmuseum på linje med de øvrige naturhistoriske museene i Norge. Årets museum i Norge i 2016 var det kulturhistoriske Vest-Agder-museet som har sitt hovedsete i Kristiansand. 

Christianssands kunstforening ble grunnlagt i 1881 og har siden hatt som mål å stimulere kunstlivet i Kristiansandsregionen og bidra til økt forståelse og interesse blant publikum gjennom utstillinger og formidling. Siden 2012 har navnet Kristiansand Kunsthall vært brukt på den moderne kunsthallen hvor nyskapende kunst på nasjonalt og internasjonalt nivå gis plass.

Cultiva

Da Kristiansand kommune solgte sine eierandeler i Agder Energi på begynnelsen av 2000-tallet,opprettet man Kristiansand kommunes Energiverksstiftelse Cultiva for å sikre at kommunens midler skulle komme innbyggerne til gode, og tjene disse på lang sikt. Cultiva skal «støtte prosjekter ved etablering av kunst-, kultur- og kunnskapsinstitusjoner, eller organisasjoner som bidrar til nyskaping, utvikling og kompetansebygging ved kreative miljøer i Kristiansand». Stiftelsens midler har hatt stor betydning for realiseringen av flere sentrale kulturbygg og -arenaer, den bidrar til at man i Kristiansand kan ha kunst og kultur som næringsvei, og bidro også til utviklingen av et Universitet i Agder. Cultiva har vært viktig for å opprette flere av kompetansesentrene i landsdelen.

Profesjonalisering

Disse kompetansesentrene eller nettverksorganisasjonene har vært viktige for profesjonaliseringen av kunst- og kulturlivet i byen. På 70-tallet tok billedkunstnerne selv initiativ til opprettelsen av et formelt kompetansemiljø, som i dag har navnet Agder kunstsenter. Det var lenge et behov for tilsvarende sentre på andre områder, og i dag har vi fem sterke kompetansesentre i byen vår:

Kompetansesentrene driver rådgiving og veiledning, noen av dem har tilskuddsordninger, de fungerer som bindeledd mellom aktører, bransje, næringsliv og myndigheter. Dette har stimulert fagmiljøene, slik at disse har vokst og gjort seg gjeldende i byen. 

Universitetet i Agder har et fakultet for kunstfag. Her inngår visuelle og sceniske fag, klassisk og rytmisk musikk, samt musikkpedagogikk. Innenfor rytmisk musikk gis det til og med utdanning helt opp på doktogradsnivå. At man kan få universitetsutdanning på disse områdene har stor betydning for å bygge opp brede, profesjonelle kunstneriske miljøer. Det trekker utøvere til byen, og samspillet som oppstår mellom studentene og omgivelsene bidrar til at studenter velger å bli i Kristiansand etter endt studieløp.

Odderøya

Når man skal tilrettelegge for kunst og kultur, handler det i stor grad om å kunne stille arenaer og lokaler til disposisjon for aktørene – og da til en overkommelig pris. I 2006 vedtok bystyret at bygningene i den gamle militærleiren på Odderøya like utenfor sentrum av byen «kan brukes til kulturbaserte virksomheter så lenge kommunen finner det tjenlig.»Resultatet i dag er nærmere 100 leieavtaler med kunst- og kulturaktører som har kontorer, studioer, atelier og verksteder på øya.

Det er også på Odderøya vi bygde Teater- og konserthus. Der ligger kornsiloen som skal bygges om til et nordisk kunstmuseum, og et steinkast unna er tomten til det kulturhistoriske museets nybygg. «En skapende by med ambisjoner» tar rett og slett mål av seg til å skape et kunst- og kultursentrum av europeiske dimensjoner.

Avsender: Ordføreren i Kristiansand