Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

Boligmarked

Boligmarkedet i Kristiansandsregionen kjennetegnes av forutsigbarhet og moderat prisvekst. Det er en god balanse mellom tilbud og etterspørsel i markedet. En viktig årsak er at bygging av nye boliger har holdt følge med befolkningsveksten i regionen i flere år. Disse faktorene bidrar alle til et stabilt boligmarked.

Bare i Kristiansand har man store valgmuligheter når det kommer til boligkjøp. Man får boliger i tilknytning til skog eller sjø med korte avstander til sentrum av byen til overkommelige priser. Også i Kristiansandsregionen ser man en økende sentralisering, som ellers i landet og Europa. Eneboliger er imidlertid fortsatt populære, og i Agder bor omtrent 75% av innbyggerne i eneboliger. Prisnivået generelt i Kristiansandsregionen er noe lavere enn i byregioner som Stavanger, Bergen og Trondheim.

Byens meglere har tro på en fortsatt moderat prisvekst og god stabilitet i tiden som kommer.