Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

Privacy protection

Vi setter pris på personvernet ditt og vil forsikre oss om at du vet hvordan vi samler inn, bruker og beskytter personopplysningene dine. 

Alle våre prosjektpartnere og deres ansatte står fritt til å fylle ut nødvendig informasjon på vår nettside for å bestille Relocation Agder sine tjenester. Ved å sende inn denne informasjonen bekrefter du at du godtar at vi som mottakere kan bruke den i arbeidet knyttet til våre tjenester. Når alle tjenestene er utført, og opplysningene er arkivert i henhold til norsk lov, slettes opplysningene permanent.

Vi behandler din sensitive informasjon med respekt og vil ikke, under noen omstendigheter, utlevere den til andre enn nødvendige immigrasjonstjenester. Som bruker av våre tjenester har du også rett til innsyn, korrigering eller sletting av data som inneholder personopplysninger, begrensning av behandling disse personopplysninger, rett til å protestere mot at personopplysningene dine brukes og dataportabilitet. Les mer om dine rettigheter her.

Dersom du opplever noen form for misnøye med hvordan dine personopplysninger er behandlet, eller mener at behandlingen bryter med personvernreglene, oppmuntrer vi deg til å sende inn en klage til datatilsynet. Merk at vi, som del av kristiansand kommune også følger kommunens bredere personvernerklæring. Personvernombudet i Kristiansand kommune derfor også svare på dine spørsmål knyttet til personopplysninger registrert hos Kristiansand kommune. Les mer om personvernombudet i Kristiansand kommune her