Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

/ Klynger og nettverk

Kristiansandsregionen har et variert næringsliv og flere klynger i verdensklasse. Sterke næringsklynger bidrar til økt regional konkurransekraft og bidrar til kunnskapsdeling og innovasjon. Bedriftene samles også i flere av regionens næringsforeninger som bidrar til samarbeid, felles møteplasser og representerer virksomhetene som helhet. 

GCE NODE

Verdensledende teknologiklynge med leveranser til den globale energi og maritime industri.

Gå til nettsiden

NCE Eyde

Næringsklynge for prosessindustrien på Sørlandet som jobber sammen for en bærekraftig og konkurransedyktig industri.

Gå til nettsiden

Visit Sørlandet

Næringsklynge for bedrifter i reiselivs-, opplevelses- og kulturnæringen på Sørlandet.

Gå til nettsiden

Digin

Ledende IKT-klynge på Sørlandet.

Gå til nettsiden

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Landsdelens største næringsforening.

Gå til nettsiden

Innakva KLYNGE

Nærings- og kompetanseklyngen innen akvakultur som jobber for økt verdiskaping, bærekraftig forvaltning og et produktivt innovasjonsmiljø.

Gå til nettsiden

Palmesus Sørlandsvenner

Palmesus Sørlandsvenner er et spennende bransjeuavhengig bedriftsnettverk med flere hundre medlemsbedrifter.

Gå til nettsiden

Tre på Agder

Et 3-årig prosjekt som har til hensikt å styrke verdikjeden for tre i Agder.

Gå til nettsiden

Birkenes næringsforum

En medlemseiet og partipolitisk nøytral næringsorganisasjon som jobber for næringsutvikling i Birkenes.

Gå til facebooksiden

Sørlandsparken Næringsforening

Representerer virksomheter lokalisert i Sørlandsparken utenfor Kristiansand.

Gå til nettsiden

Vennesla Næringsforening

Representerer virksomheter i Vennesla og skal bidra til vekst i næringslivet og sikre og skape nye arbeidsplasser.

Gå til nettsiden

Grimstad Næringsforening

Grimstad Næringsforening har som målsetting å tilrettelegge for at Grimstad kommune skal være et godt sted å etablere og drive næringsvirksomhet

Gå til nettsiden