Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

/ Forskningsmiljøer

Regionen har sterke forskningsmiljøer med stor variasjon i sine spesialfelt, som driver med alt fra grunnforskning til oppdragsforskning. Det er stor aktivitet og mye kompetanse hos universitetet og forskningsinstituttene. Det samme er det i Kristiansandregionens næringsliv hvor så mye som 60% av forskningsaktiviteten kommer fra.