Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

Jan Oddvar Skisland
Ordfører

Kristiansand er klar til å ta imot dere

Jointbatteryinitiative bør gå for Kristiansand som vertsby for sin batterisatsing.
Vi er det miljøvennlige og trygge valget.

Sørlandet og Kristiansand er bygd på industriutvikling, sjøfart og handel. Vannkraften, sjøveiene og visjonære industrigründere som Sam Eyde, er grunnpilarer i den økonomiske og industrielle utviklingen som Sørlandet og Kristiansand har opplevd de siste 100 år. Historien forteller med all tydelighet at byen og regionen har en lang tradisjon 
i å ønske industri og næringsliv varmt velkommen.

Det har gitt resultater. I dag huser vi en levende prosess-industri som hele tiden evner å utvikle seg, og en verdens-ledende leverandørindustri til offshoresektoren. Forskning på batteriteknologi er et nytt og viktig satsingsområde. Sørlandsindustriens sentrale posisjon og vår vilje til å legge til rette for industri- og næringsutvikling, understrekes av det faktum at vi i dag huser to nasjonalt og globalt ledende industriklynger; NCE Eyde og GCE NODE.

I dette industrielle miljøet vil dere finne dere godt til rette. 
Vi har tilgjengelig en industritomt med god plass, tett på sikker kraftkilde, kjølevann og god infrastruktur.

Tilgang på kompetanse
Tilgang på kompetanse og dyktige fagfolk er noe industrien er helt avhengig av for å hevde seg. Både fagutdanningen, fagskolen og et ungt universitet er tilpasningsdyktige og legger til rette for å utvikle kompetansen som næringslivet trenger. Regionen har gjort det før, nå sist med utviklingen av mekatronikkutdanningen, med studenter på bachelor- master- og doktorgradsnivå.

Korte avstander
Korte avstander til arbeidsmarkedet, leverandører og kunder blir viktig for dere. Kristiansand er den byen som ligger nærmest kontinentet. Vi er Sørlandets trafikk-knutepunkt, med internasjonal flyplass og landsdelens største havn. 
Her går det flere godslinjer til utlandet. Mennesker, råvarer og produkter har kort reisevei og reisen kan gjennomføres på mange alternative måter. To tredjedeler av Agders befolkning befinner seg innenfor 60 minutters kjøreavstand.

Bærekraftig
Bærekraft er en viktig del av Kristiansands mål. I kommune-planens samfunnsdel er det vedtatt at Kristiansand skal være et lavutslippssamfunn i 2030. Det skal legges til rette for sirkulære løsninger, ansvarlig forbruk og produksjon, og at det oppnås mer med mindre ressursbruk. Electric Region Agder er regionens storsatsing på bærekraft. Vi har satt som mål å bli landets første helelektriske region innen 2030.

Så kan det være verdt å nevne at Sørlandet og Kristiansand gir de beste rammene for å leve gode og trygge liv. Alt i alt bør det være lett å få øye på hvor godt dere vil passe inn hos oss. Leser du videre, vil du finne ut mer om hvorfor dere bør velge Kristiansand.