Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

/ Vindmuligheter

Vindmuligheter er et bedriftsnettverk for aktører på Agder som ønsker å realisere forretningsmuligheter knyttet til vindkraft til lands og til havs.

Vindmuligheter startet som et prosjekt i regi av av Birkenes næringsforum, Birkenes kommune og E.ON, i forbindelse med E.ONs planlagte utbygging på Bjelkeberget og Oddeheia i Birkenes kommune. Formålet med prosjektet var å sikre mest mulig lokal verdiskaping i tilknytning til dette prosjektet, og hvordan legge til rette for at flest mulig lokale og regionale næringsaktører får kontrakter og inntekter knyttet til et utbyggingsprosjekt.

Senere har prosjektet fått et regionalt perspektiv, muliggjort gjennom samarbeid med Innovasjon Norge. Den langsiktige ambisjonen er å utvikle en regional næringsklynge for næringsaktører som ønsker å posisjonere seg for forretningsmuligheter knyttet til vindkraftutbygging, til lands og til havs, i og utenfor Agder. Samarbeidet er nå organisert som en medlemsforening som eier et operativt driftsselskap. Business Region Kristiansand bidrar med administrativ prosjektledelse for styret i Vindmuligheter AS.  

Mer informasjon finnes på vindmuligheter.no