Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

/ Bedriftsnettverk for E-handel

Våren 2021 ble det etablert et regionalt nettverk for e-handelsbedrifter i Agder. Målet med bedriftsnettverket er å styrke verdikjeden for e-handel på Agder.

Involverte bedrifter skal oppleve nyttig og målrettet samarbeid som gir synergier, strategiske fordeler og økt lønnsomhet. På et overordnet nivå skal prosjektet bidra til gode rammer for bærekraftig og fremtidsrettet utvikling av e-handelsbransjen. I første fase skal prosjektet involvere små og store aktører som driver e-handel fra hele Agder. På sikt kan det geografiske nedslagsfeltet bli utvidet. Nettverket skal jobbe for nyskapning som gir unike, strategiske fordeler og lønnsomhet for e-handelsbedriftene.

Business Region Kristiansand har prosjektledelsen for nettverket støttet av Agder fylkeskommune og Sørlandets Kompetansefond. Styret i nettverket består av nøkkelpersoner fra næringen.

Nettverket ble i oppstarten ledet av Kristian Råmunddal. I september ble Børge Jomaas ansatt som prosjektleder. 

Styre: 

  • Nina Johannessen Naalsund, Stormberg
  • Kolbjørn Ertzeid, Brandsdal
  • Solgunn Jacobsen, Pictureit
  • Roger Mo, Elefun
  • Tor Arve Monan, Varodd
  • Lars Kristian Larsen, Larsen Puslespill