Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

/ Realiser drømmene på Sørlandet

Kristiansandsregionen har en gründerkultur få i landet kan matche.

Et av Norges fremste miljøer for gründere finnes i Kristiansandsregionen.
– Vi har store ambisjoner og tilrettelegger for dem som ønsker å starte opp. Det nære samarbeidet mellom gründere, næringslivet, akademia, offentlige virksomheter og kulturlivet styrker gründere innenfor alle sektorer, sier Geir Askvik Haugum, leder i Business Region Kristiansand.

Regionen og Sørlandets hovedstad har et bredt gründerapparat som legger tilrette for næringslivet og innovative aktører.
– Vi ønsker å ha et gründer- og utviklingsmiljø i verdensklasse og er godt på vei, sier Haugum.

Industri i verdensklasse
Kristiansandsregionen har en lang tradisjon for industri og internasjonal handel med sterke kompetansemiljøer innen offshore, drilling, IKT, prosessindustri og kunstig intelligens. Regionen er blant de toneangivende i landet innen energi og teknologi, og har næringsklynger og virksomheter som utvikler høyteknologiske løsninger i verdensklasse.
– Store, naturgitte vannkraftressurser, et ledende kraftkonsern og banebrytende solcelleindustri gir medvind for innovasjon og bærekraftig verdiskaping for fremtiden, sier næringssjefen.

En rekke muligheter
I regionen finnes det mange arenaer der gründere kan presentere, utvikle og teste ut sine ideer. Haugum trekker blant annet fram innovasjonsselskapet og inkubatoren Innoventus Sør, som bistår gründerne med kommersialiering av bærekraftige nyskapende ideer. Etablerersenter Vest-Agder tilbyr kurs og rådgiving for alle som ønsker å etablere egen bedrift, og mange av byens gründere er samlet i gründerhuset CoWorx. Sistnevnte arrangerer Gründerhub, et gratis oppstartsprogram der gründere uavhengig av bransje får en gylden mulighet til å utvikle ideene sine.

Hos Norges største makerspace, Makerspace Norway, kan unge vekstbedrifter få tilgang til maskiner og utstyr, for å utvikle prototyper og starte småskalaproduksjon. Katapultsenteret FutureMat har utstyr og kompetanse for bedrifter som vil teste ny materialteknologi. I tillegg har regionen et verdensledende senter for innovasjon, pilotering og teknologikvalifisering innen mekatronikk og andre nærliggende fagområder på Mechatronics Innovation Lab.

 – Finansiering er alltid en utfordring for gründere eller unge etablerere, men regionen har flere aktører som gir muligheter for tilgang på kapital. Connect bistår med å koble gründere med private investorer, og Innoventus Sør og Skagerak Maturo har ulike såkornmidler. I tillegg finnes et av Nordens fremste miljøer for crowdfundig på Universitetet i Agder, sier Haugum.

Mye spennende på gang
Gjennom innovasjonssatsingen på universitetet har studenter og ansatte fått et bedre apparat for å jobbe med sine ideer. Det gir resultater. DropTech er et selskap som skal bidra til mer nøyaktig innsprøyting av kjemikalier gjennom rør, i første omgang innen olje- og gassnæringen. Ripple Aerospace skal drive med logistikk til verdensrommet, og nærmer seg prøveoppskyting av sin prototyperakett. Anzys Technologies tar i bruk kunstig intelligens for at datamaskiner skal kunne lese, tolke og forstå tekst.

 – Det er spennende med ny teknologi og banebrytende ideer som kan bli til nye bedrifter og fremtidens næringsliv, sier Haugum, og trekker frem flere eksempler.

Et av dem er Foamrox. De har utviklet en ny materialkombinasjon som på en miljøvennlig måte erstatter betong i tuneller.  Selskapet Morild of Norway kombinerer design og funksjon og utvikler reflekterende moteklær, mens Picture IT gjør det bra innenfor interiør og design. Næringssjefen påpeker at flere forhold ligger til rette for nyskaping, fornyelse og entreprenører.

 – Når vi i tillegg har et rikt kulturtilbud, pulserende byliv og nærhet til hav og hei gir det rom for rekreasjon, men også for kreativitet og innovasjon, avslutter Haugum.