Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

/ Business Region Kristiansand i nye lokaler

Business Region Kristiansand, KRS/BIZ, ble lansert med «sjøsetting» 17. august 2017 på fullriggeren Sørlandet i Arendal. Tirsdag 29. mai foretok ordfører Harald Furre den offisielle åpningen i lokalene på Torvet med 70 gjester.

- Dette er samskaping på ekte, sa en begeistret ordfører Harald Furre før han klippet snora som markerte den offisielle åpningen av kommunens næringslivsavdeling og Business Region Kristiansand. – Modellen har vi fått blant annet etter besøk i Aalborg kommune i Danmark, hvor flere av dere som her er tilstede var med, sa Furre.

- Gjennom å koble kloke hoder sammen, kan vi løfte Kristiansandregionen til enda nye høyder. Som på alle andre områder i samfunnet handler det om å bryte ned den gamle silotenkningen og skape noe nytt.  Mange så behovet for å jobbe smartere for at næringsarbeidet i Kristiansand kommune skulle få en tydeligere, sterkere og mer synlig posisjon. I dag er det 14 måneder siden et enstemmig Bystyret vedtok etablering av Business Region Kristiansand, som et partnerskap for næringsutvikling og vekst i Kristiansandsregionen. Nå er vi på plass og det er allerede full aktivitet her, sa en fornøyd ordfører.

- Business Region Kristiansand jobber nå med å inviterer næringsliv, akademia og offentlig sektor til samarbeid om felles prosjekter for næringsutvikling og vekst i Kristiansandsregionen. Målet er å videreutvikle et kompetent, innovativt, attraktivt og internasjonalt næringsliv og bidra til en tydeligere, sterkere og mer synlig posisjon for næringsarbeidet, sa Furre.

- Nye Kristiansand skal bli Norges beste kommune som innbyggere, ansatte, folkevalgte og næringsliv er stolte av å jobbe, virke og bo i. Skal vi klare det må vi jobbe sammen, og med dere på laget er jeg overbevist om at vi skal klare det, sa Furre henvist til gjestene, som bestod av næringslivsfolk, fra akademia, kultur, organisasjoner, stat, fylke og kommuner.

Vidar Udjus, politisk redaktør i Fædrelandsvennen ledet en paneldebatt om næringsliv og muligheter for gründere på Agder. Han stilte spørsmål om risikovillige investorer, finansieringsmuligheter for gründere og framtidsutsikter innen oljenæring. Universitetet i Agder ble utfordret på tilrettelegging for arbeidslivet og utviklingen av nye arbeidsplasser.

- Vi har alt, bare i mindre målestokk, ble oppsummeringen av situasjonen på Agder for næringsliv og vekst, med oppfordring til synliggjøring og ubeskjedenhet i forhold til posisjonering nasjonalt og internasjonalt, sa Udjus.

- Birkenes kommune har satset med å sette en egen rådgiver i staben i KRS/BIZ, sa ordfører Anders Christiansen i Birkenes kommune. – Arild Tveide fra Birkenes har plass på Torvet i Kristiansand, og er en viktig person for oss for å synliggjøre næringslivet i Birkenes, og bidra med vår kompetanse i utviklingen og vekst for Kristiansandsregionen, sa Christiansen, før han overrakte en kunstgave, datagrafikk av Svenn  A. Hansen, til å henge på veggen i de foreløpig hvite veggene i lokalene.

- Leder for Business Region Kristiansand, Geir Askvik Haugum var glad og stolt, og ledet åpningsarrangementet for 70 inviterte gjester, og stort flere var det ikke plass til i toppetasjen på Torvet en varm sommerkveld.

Rådmann Ragnar Evensen oppsummerte arrangementet, og sa blant annet at nå skal ikke vi dra til Houston, men Houston skal komme til oss.