Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

/ Kompensasjonsordning for bedrifter

Ordningen skal kompensere deler av de uunngåelige faste utgiftene til virksomheter som er sterkt rammet av smitteverntiltakene, enten ved at de har blitt pålagt å stenge, eller ved at de har opplevd et stort inntektsbortfall. 

Foretaket må ha omsetningsfall som hovedsakelig skyldes koronapandemien på minst 30 prosent i tilskuddsperioden sammenlignet med sammenligningsperioden. Foretak må være registrert før 1. mars 2020 i Foretaksregisteret. Enkeltpersonforetak må være registrert i Enhetsregisteret før 1. mars 2020.  
 
Foretaket kan ikke drive innenfor:  

  • finansnæringen 
  • olje- og gassutvinningsselskaper som er under oljeskatteregimet 
  • selskaper som driver med produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet 
  • flyselskaper med norsk driftstillatelse 
  • private barnehager 

Veilederen finner du på kompensasjonsordning.no. Her kan du finne ut om ditt foretak kan få tilskudd, hvor mye tilskudd du kan få og hvordan du kan forberede deg fram til du kan sende inn søknaden. Gode forberedelser vil bidra til at søknadsprosessen og utbetalingen kan skje i løpet av få dager. 

Søkere må benytte godkjent autorisert regnskapsfører eller revisor. Det stilles krav til at hver søknad skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører før den sendes inn.