Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

/ Første kommune i nasjonal innovasjons-satsing

Målet med konkurransen er å løse behov for kommunen og bidra til at det offenlige bruker næringslivet mer, og da spesielet nye og innovative selskaper, for å løse utfordringer.

-Oppstartsselskaper kan sitte på den innovative løsningen som svarer på et offentlig behov, og satsingen åpner muligheten til å jobbe med en stor og krevende kunde. Videre kan et prosjekt som lykkes åpne for skalering og videre næringsutvikling, sier næringssjef Geir Haugum. 
Det er næringsrådgiver i Business Region Kristiansand, Stein Otto G. Daatland som sammen med kollega Ole Jacob Rynning-Tønnesen tilrettelegger satsingen fra kommunens side.  

Midlene til satsingen er en del av den kommunale tiltakspakken i forbindelse med koronapandemien. 

Startupvennlige anskaffelser 
Konkurransene gjennomføres i samarbeid med den nasjonale satsingen «StartOff» som ble lansert i januar 2021. StartOff er et nytt rammeverk for gjennomføring av startupvennlige anskaffelser som kobler oppdragsgiver og startups sammen og følger partene gjennom hele innkjøpsprosessen. Ordningen administreres av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og utføres i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet og Leverandørutviklingsprogrammet. 

Sammenlignet med andre ordninger, som eksempelvis innovasjonskontrakter, innovative anskaffelser, innovasjonspartnerskap, omhandler StartOff mer avgrensede problemstillinger med kortere prosjektlengde og mindre kontraktsbeløp.  

Kristiansand kommune har nå blitt kvalifisert av StartOff for utlysning av to konkurranser. Et av prosjektene ledes av ingeniørvesenet og et ledes av parkvesenet.  

Smarte avfallsbeholdere i skjærgården 
Parkvesenet sitt prosjekt går ut på å finne nye måter å håndtere avfall i skjærgården på.  

 -  Vi ønsker en løsning som forbedrer tilbudet til ferierende båtturister og brukere av kommunens friområder på øyer og holmer, og som effektiviserer innhentingen av avfallet for Parkvesenet. Ønsket er at det skal bli enklere for båtfolk å kvitte seg med avfallet, samt at vi skal ha kontroll på når det er behov for tømming, sier prosjektansvarlig i Parkvesenet, Kurt Tange Jensen. 

Digital overvåking av kritisk infrastruktur 
Ingeniørvesenet forvalter kommunens kritiske infrastruktur og har den overordnende beredskapsfunksjonen ved hendelser. En døgnkontinuerlig vakttjeneste er satt til å håndtere hendelser relatert til eksempelvis snø, flom, overvann og lekkasjer på vann- og avløpsnettet, samt skader på offentlig vei- og bygningsstruktur. For å treffe de beste beslutningene ved hendelser relatert til kommunens kritiske infrastruktur, har Ingeniørvesenet derfor et stort behov for fremtidsrettede og innovative løsninger.  

- Ingeniørvesenet ønsker at data fra driftsinformasjon skal være samlet og lett tilgjengelig slik at vakthavende kan treffe gode, raske og riktige beslutninger om nødvendige tiltak. Driftsinformasjon fra eksisterende sensorer og fremtidig planlagte lavkostsensorer skal inngå i et slikt system, sier prosjektansvarlig hos ingeniørvesenet Torfinn Jore. Det er også en ønsket effekt at systemet skal føre til besvarelser for Ingeniørvesenet i form av mindre skader og effektiv ressursbruk.

Søknadsfrister for begge konkurransene er 25.mai 2021. All informasjon om prosjektene og mulighet for søke finner du på nettsidene til StartOff

Spørsmål om konkurransene rettes til startoff@dfo.no 

Henvendelser fra media: næringsrådgiver Stein Otto Daatland, tlf: 997 11 819