Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

/ Dansk-norsk næringslivskonferanse åpner dører og nye forretningsmuligheter

Grønn omstilling og digitalisering var hovedtemaene da mer enn 100 næringslivsfolk nylig var samlet i Kristiansand på Skagerrak Business Summit. Konferansen oppstod i 2015 og har som mål å skape nye forretningsmuligheter og finne nye kunder og samarbeidspartnere på tvers av Skagerrak. Den arrangeres annen hvert år i Norge og Danmark, og i år var det Norges tur til å være vertskap.

«Matchmaking» 

En svært viktig del av konferansen er muligheten til «matchmaking» mellom bedrifter. Konferansen legger til rette for «matchmaking» med «speed-datingsmøter» der deltakerne får mulighet til å komme i direkte kontakt med mulige samarbeidspartnere og/eller kunder.  

Tor Arne Hauge fra Otechos deltok på Skagerrak Business Summmit for første gang. – Jeg er veldig fornøyd med utbyttet og fikk sikret meg flere nye og lovende kontakter som jeg tror vil være veldig nyttige fremover, sier han.  

Gode resultater:  

Tilbakemelding fra deltakerne var særdeles positive:  

  • 98% fikk to eller flere mulige samarbeidspartnere  
  • 82% fikk en eller flere potensielle kunder  
  • 88% av deltagerne i match-makingsdelen opplevde at de fikk mye ut av den 
  • 96% hadde stort utbytte av deltakelse i nettverksmiddagen  
  • 94% vil delta på Skagerrak Business Summit igjen 

Havvind i skuddet 

Ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland og fylkesordfører Arne Thomassen åpnet konferansen.  

– I fremtiden kommer mye til å dreie seg om offshore havvind. Dere i Danmark er gode på turbiner og vindmølleblad, og vi er gode på offshoreteknologi og løsninger. Sammen kan vi utgjøre og skape en voldsom kraft for Europa, sa Skisland. 

Thomassen trakk også frem det gode samarbeidet mellom Norge og Danmark og behovet for å satse på alternative energikilder i lys av klimautfordringene Europa og verden står overfor.  

Trond Madsen fra NHO Agder presenterte dagens program, før Norges ambassadør i Danmark, Katja Christina Nordgaard, og Danmarks ambassadør i Norge, Louise Bang Jespersen, holdt korte innlegg som ble avsluttet med en uformell «sofaprat». Begge trakk frem den spesielle situasjonen Europa er i nå, både i forbindelse med krigen i Ukraina og klimautfordringene som rykker stadig nærmere.  

Fra bord til bord under middagen 

Koplingen mellom mulige forretningsforbindelser er en viktig del av konferansen, noe som forsterkes under selve nettverksmiddagen. 

– Man roterte mellom hver rett for å bli kjent med flest mulig. For hvert nye bord man kom til skulle alle presentere seg for hverandre, forteller næringsrådgiver Ole Jacob Rynning-Tønnesen fra business region.   

Bedriftene som ikke deltok i år, får en ny mulighet i Danmark i 2023.   

Fakta om Skagerrak Business Summit:  

  • En årlig konferanse som har som formål å skape nye forretningsmuligheter på tvers av Skagerrak. 
  • Konferansen er annethvert år i Norge og Danmark og har allerede skapt nye forretningsmuligheter for en rekke virksomheter. 
  • Konferansen startet i 2015 
  • Konferansen er et samarbeid mellom flere klynger i Nordjylland, Business Aalborg, Business region Kristiansand, NHO Agder, Innovasjon Norge, Digin, Maritimt Forum Sør, GCE NODE og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.  
  • Kristiansand kommune bidrar økonomisk