Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

Norge har forpliktet seg til et mål om minst 55 prosent reduksjon av klimagassutslipp innen 2030. For å nå dette målet vil blant annet bruk av hydrogen og ammoniakk være viktig. Agder har en kystlinje, ressurser, teknologi og kompetanse som gir oss unike muligheter og fortrinn i den internasjonale hydrogensatsningen. 

På denne siden finner du de sentrale virksomhetene, initiativene og nyhetene knyttet til hydrogensatstningen i Agder.